Lyhyt katsaus 2. syksyn opintoihin

Mallilukujärjestyksen mukaisesti edettäessä opintoja on yhteensä 30op. Rauhallisempaan tahtiin opintoja suorittavalle vaihtoehtoiset mallilukujärjestykset löytyvät täältä. Tästä osiosta löydät lyhyen yleiskattauksen toisen vuoden syksyn kursseista.

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2

Kurssilla opiskellaan mm. usean muuttujan funktioita ja niiden derivaattoja, usean muuttujan funktion optimointia, sekä taso- ja avaruusintegraaleja. Opittuja asioita hyödynnetään esimerkiksi koneoppimisessa ja optimoinnissa.

Software Engineering

Kurssi tarjoaa laajan mutta käytännönläheisen näkemyksen ohjelmistokehitykseen. Kurssilla opitaan ohjelmistosuunnittelun keskeiset ongelmat, mallit ja menetelmät, ja saadaan ymmärrystä siitä, että ohjelmistojen rakentaminen ei ole vain koodausta, vaan myös suunnittelua, projektivetämistä ja johtamista.

Human-Computer Interaction

Kurssi kattaa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen perusteet: miten tietokonejärjestelmiä voidaan suunnitella tukemaan niiden ihmisten tarpeita, joiden on tarkoitus käyttää niitä. Käyttöliittymän suunnittelua käyttäjälähtöisesti (user interface, user experience ja interaction design).

Yliopistofysiikan perusteet

Kurssilla käydään läpi fysiikan lakien ja suureiden perusymmärrystä. Jos olet opiskellut fysiikkaa aiemmissa opinnoissa, on kurssi mahdollista suorittaa vain laboratoriosessioihin ja tenttiin osallistumalla.

Ryhmätoiminta ja organisointi

Kurssilla käsitellään ryhmien muodostumista, ryhmien sisäisiä ja välisiä prosesseja ja johtamista. Kurssilta käteen jää johtamisnäkökulmia ja oppeja ihmisten vuorovaikutuksesta organisaatioissa.

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

Todennäköisyyslaskennasta on hyötyä muun muassa ohjelmoinnissa. Ymmärrys siihen, miten maailma toimii tilastojen valossa, tärkeää kriittisessä ajattelussa ja analyyttisessa työskentelyssä (esim. strategisessa konsultoinnissa).

Lyhyt katsaus 2. syksyn opintoihin