Skip to content

Dippatyön polku

Tältä sivulta löydät vinkkejä, materiaaleja, ja hyviä käytäntöjä diplomityöprosessin eri vaiheisiin. Diplomityön aloittaminen voi tuntua aluksi haastavalta. Jos prosessin paloittelee riittävän pieniksi paloiksi, ei tehtävä enää tunnu niin suurelta harppaukselta.

Diplomityön prosessin voi jakaa viiteen osaan

 1. Herääminen
  Vaiheen voi aloittaa heti, kun aloittaa maisteriopintojen suorittamisen. Ensimmäinen vaihe tulisi kuitenkin aloittaa viimeistään vuosi ennen diplomityön kirjoittamisen aloittamista.
 2. Pitäisi aloittaa
 3. Nyt lähtee
 4. Work, work, work
 5. Loppusuora

Antoisia hetkiä diplomityön parissa!

Jokaisen vaiheen ohessa on tarkistuslista, jonka kaikki asiat tulisi olla tehtynä ennen kuin siirtyy seuraavaan vaiheeseen  Kaikkiin tarkistuslistoihin ja tämän sivun materiaaleihin kannattaa kuitenkin tutustua etukäteen, jotta ne eivät tule yllätyksenä. Tarkemmat selitykset tarkistuslistoille ja kalvojen sisällöille löydät videoilta.

Alla olevien videoiden materiaalit löydät myös täältä! 

Mistä eri aiheista Informaatioverkostojen opiskelijat ovat diplomitöitään kirjoittaneet? Esimerkkejä infolaisten tekemistä dippatöistä löydät täältä.

Huom!

Ensimmäisen vaiheen voi aloittaa heti, kun aloittaa maisteriopintojen suorittamisen. Ensimmäinen vaihe tulisi kuitenkin aloittaa viimeistään vuosi ennen diplomityön kirjoittamisen aloittamista.

#1 Herääminen: Tiedän, mikä diplomityö on ja milloin aloitan omani

Dippatyön tekemiseen on hyvä herätä jo maisterivaiheen alussa. Oheisella videolla kerrotaan, kuinka dippatyöhön pitäisi asennoitua ja mikä se sellainen dippatyö oikeastaan on.

Tarkistuslista: Vaihe #1

 • Tiedän eron valvojan ja ohjaajan välillä.
 • Olen tarkistanut diplomityön edellyttämän byrokratian.
 • Tiedän, että voin tehdä opinnäytetyön työpaikalla, saada apurahan tai tehdä sen ilman palkkaa.
 • Minulla on käsitys siitä, mikä diplomityö on ja miltä se näyttää.
 • Olen käynyt läpi ainakin viisi diplomityötä.
 • Minulla on ajatuksia siitä, mitä teemoja tai laajoja aiheita haluaisin tutkia diplomityössäni.
 • Minulla on suunnitelma siitä, milloin alan vakavasti miettiä diplomityötä.
 • Tiedän metodologian ja menetelmien merkityksen.

#2 Pitäisi aloittaa: Metsästän aihetta + ohjaajaa + valvojaa...

Dippatyön aloittamisen miettiminen vaivaa jokaista opiskelijaa jossain vaiheessa opintoja. Hae tältä videolta Riston vinkit tähän prosessiin.

Tarkistuslista: Vaihe #2

 • Minulla on valvoja ja meillä on suunnitelma ja aikataulu.
 • Minulla on 0-2 ohjaajaa ja he tietävät suunnitelmani ja aikatauluni.
 • Minulla on teema / karkea aihe tutkittavaksi & kömpelö tutkimuskysymys.
 • Minulla on ruma ja kauhea työn nimi.
 • Tiedän, mitä “metodologia” tarkoittaa opinnäytetyössä.
 • Tiedän opinnäytetyön tyypillisen rakenteen.
 • Olen käynyt läpi 3-5 aiheeseeni tai metodologiaan liittyvää opinnäytetyötä.
 • Olen päättänyt, haluanko opinnäytetyöstäni palkkaa.
 • Tiedän opinnäytetöiden viralliset jättöajat.
 • Tiedän viralliset tutkintovaatimukset.
 • Tiedän opinnäytetyön yleiset sudenkuopat.
 

Tärkeä miettiä itse:

 • Tiedän mitä haluan dipalta, millä vaivamäärällä ja millä palkalla.
 • Valvoja lukittu (valvoo mikä on hyvä dippa).
 • Ohjaaja(t) lukittu (substanssiosaaminen).
 • Aihe tai teema tai tutkimuskohde tai datasetti suurin piirtein selvä.
 • Mistä kirjallisuus (tuo esiin keskusteluissa jo nyt).

#3 Nyt lähtee: Kaikki valmiina. Projektisuunnitelma, sisällysluettelo, aika, resurssit ja tuki...

Tarkistuslista: Vaihe #3

 • Minulla on hyvä sisällysluettelo, 1. tason ja 2. tason otsikot.
 • Minulla on riittävän hyvä tutkimuskysymys (ei kuitenkaan täydellinen).
 • Minulla on käsitys kirjallisuudesta ja keskeisistä termeistä sekä siitä, miten ne tulisi jäsentää.
 • Olen valmis empiiriseen osaan: mitä etsin ja millaisia vastauksia saan.
 • Voin selittää tutkielmani lyhyesti kahvikupposen ääressä.
 • Osaan osoittaa vaikeudet ja riskit omassa opinnäytetyössäni.
 • Olen tarkistanut aikatauluni ja suunnitelmani ainakin kerran.
 • Olen löytänyt 2-3 opinnäytetyötä, jotka ovat samankaltaisia kuin omani (temaattisesti tai metodologisesti).
 • Minulla on hyvä arvaus siitä, millaisia tuloksiani tulee olemaan ja mitä ne tarkoittavat.
 • Olen valmis jättämään opinnäytetyöni aiheen.
 • Minulla on rutiini valvonnan ja ohjauksen saamisessa (tapaamiset varattu).

#4 Work, work, work: Tekeminen, keskittymisen menettäminen, keskittymisen löytäminen, stressi, oivallukset, hauskuus...

Tarkistuslista: Vaihe #4

 • Sisällysluetteloni on 90-prosenttisesti valmis.
 • Tutkimuskysymykseni on vahva, mutta sitä on vielä hiukan hiottava.
 • Valvojani on tyytyväinen kirjallisuuteeni / taustoitukseeni.
 • Olen suurimmaksi osaksi valmis empiirisen osuuteni kanssa. Ehkä jonkin verran analyysia on vielä tehtävä.
 • Voin selittää tutkielmani unissanikin. 2 minuutissa.
 • En aio aliarvioida aikaa, joka tarvitaan asioiden viimeistelyyn, erityisesti tulosten, johtopäätösten ja pohdinnan käsittelyyn.
 • Opinnäytetyöni jättöaika ei todennäköisesti muutu. Tarkistan suunnitelmani.
 • Tiedän, mitkä ovat tulokseni, mutta minulla on niitä aivan liikaa.
 • Olen varannut lopulliset tarkasteluajat valvojani ja ohjaajieni kanssa, ja minulla on riittävästi aikaa tehdä muutoksia niiden jälkeen.
 • Olen vakavasti harkinnut 4-7 päivän vapaata ennen loppusuoraa.

#5 Loppusuora: Kaikki empiiriset jutut tehty, fokus ok, aika kirjoittaa...

Tarkistuslista: Vaihe #5

 • Olen palauttanut opinnäytetyöni.
 • Olen ilmoittanut asiasta valvojalleni ja lähettänyt hänelle toimitetun version.
 • Olen pitänyt opinnäytetyöpuheenvuoron (työpaikalla tai muualla).
 • Olen jo kauan sitten vahvistanut opinnäytetyöni aiheen.