Skip to content

kompassi

Kesällä 2023 toteutetussa infon alumnikyselyssä vastanneista alumneista 73 % ilmoitti valinneensa infon, koska ei ollut varmoja suunnastaan tai tulevaisuuden toiveistaan tai koska infon monipuolisuus, poikkitieteellisyys ja laaja-alaisuus pitivät ovet avoinna.

Samassa kyselyssä 89 % ilmoitti olevansa tyytyväinen siihen, missä on nyt urallaan, ja kokee löytäneensä oman paikkansa.

Opiskelusta ja opiskelijaelämästä infolla saa siis hyvät eväät omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytämiseen ja niiden valjastamiseen työuralle.

97 % alumneista ilmoitti olevansa tällä hetkellä työllistettyjä.

Kiinnostavaa

94 % alumneista kokee tekemänsä työnsä kiinnostavaksi

Infolaista

91 % alumneista kokee pääsevänsä työssään hyödyntämään opinnoista saamiaan taitoja

Merkityksellistä

83 % alumneista kokee työnsä merkitykselliseksi

30 % alumneista ilmoitti työskennelleensä jossain vaiheessa uraansa ulkomailla, esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa.

Erilaisia urapolkuja*…

Software Developer, CEO, UX Designer, Analyst, Product Manager, Product Owner, Consultant, Full-stack Developer, Researcher, Team Lead, Project Manager, Service Designer, CTO, Development Manager, Co-Founder, Strategic Designer, Product Designer, Entrepreneur, Head of Strategy,…

*Infolaiset päätyvät usein töihin kansainvälisiin yrityksiin, joissa ammattikieli on englanti!

Työllistyminen

Muun muassa näissä yrityksissä työskentelee infolaisia

firmapilvi
Työllistyminen

Infolaisen osaamisen työkalupakki

Kysyimme alumneilta, mitkä asiat infolla erityisesti valmistivat heitä työelämään ja mikä on infon osaamisen ydin, eli mitä infolaisen osaamisen työkalupakista löytyy:

  • Ryhmätyöt ja projektit: ihmisten kanssa työskentely
  • Rohkeus tarttua toimeen ja heittäytyä ennakkoluulottomasti uuteen
  • Asioiden nopea oppiminen ja omaksuminen
  • Epävarmuuden sietäminen
  • Monipuolinen ja laaja-alainen ymmärrys teknologiasta, bisneksestä ja yhteiskunnasta
  • Sosiaaliset verkostot ja sosiaaliset taidot

Humans of Info

Mikä se Info on? Mitä siellä opiskellaan? Mihin sieltä päädytään? “Humans of Info” on videosarja, joka haluaa vastata juuri näihin kysymyksiin haastattelemalla nykyisiä ja entisiä infolaisia heidän poluistaan opinnoissa ja työelämässä.

hoi_pikkukuva_antti
hoi_pikkukuva_heidi
hoi_pikkukuva_katariina
hoi_pikkukuva_lauri
hoi_pikkukuva_satu

Infolle?

Kiinnostaako sinua oppia monipuolisesti monesta eri asiasta? Haluatko pitää vielä monta ovea avoinna?

Haluatko oppia tekniikasta käyttäjä- ja ihmislähtöisesti?

Haluatko opiskella osana huikeaa ja lämmintä opiskelijayhteisöä?

Nämä ovat vain muutamia syitä, joiden takia infon alumnit ilmoittivat valinneensa opintoalakseen Informaatioverkostot. Jos siis kuulostaa tutulta, voi info olla sinullekin oikea paikka!