Infolta työllistyy

2010-luvun työn murroksessa monialaiselle tietotekniikan ja ihmisen ymmärtäjälle on kysyntää enemmän kuin koskaan. “Mikä sinusta tulee isona” on haastava kysymys, sillä urapolkuja on lähes yhtä monta kuin kulkijaakin. Alta näet muutaman esimerkin, kuinka informaatioverkostojen koulutusohjelmassa hankittuja taitoja pystyy hyödyntämään.

Urapolkuja

Tehtäväni on olla se puuttuva palanen asiakkaan ja yrityksen välissä. Työssäni yritän ymmärtää asiakkaiden tarpeita, toiveita ja käyttäytymistä ja suunnittelen yhdessä asiakkaiden kanssa heille sopivia palveluita. Uusien palveluiden tarkoituksena taas on tuoda yritykselle lisää rahaa. Käytännössä työni sisältää muun muassa haastatteluja, työpajoja, ideointia, havainnointia, analysointia ja tiimityötä.

Tiina Toskovic

Palvelumuotoilija
Tiina Toskovic

Vesa Laakso

Ohjelmistosuunnittelija
Vesa Laakso

Työpäiväni ovat yleensä tosi erilaisia, mutta ne sisältävät itse koodaamisen lisäksi paljon muiden auttamista ja tiimityötä. Itse asiassa myös koodaminen on pohjimmiltaan ihmisten ilahduttamista, koska työlläni lisään esimerkiksi nettipalveluumme uusia ominaisuuksia. En kuitenkaan koodaa välttämättä edes joka päivä ja melkein voisi sanoa, että eniten aikaa menee sen pohtimiseen, miten jokin asia kannattaa tehdä.

Suunnittelen työkseni käyttöliittymiä eli esimerkiksi nettisivujen tai appien rakennetta ja ulkoasua. Käytännössä siis haastattelen erilaisten palveluiden käyttäjiä, piirrän paljon viivoja ja laatikoita paperille, ja lopulta saatan viimeistellä suunnitelmat vielä piirtämällä niistä versiot tietokoneella. Suunnitelmia kehitetään yhdessä käyttäjien ja työkavereiden kanssa, kunnes päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Tommi Saarikangas

Käyttöliittymäsuunnittelija
Tommi Saarikangas

Johannes Nyman

Pääomasijoittaja
Johannes Nyman

Pääomasijoittaja pyrkii maksimoimaan sijoittajille tarjottavaa tuottoa etsimällä oikeat sijoituskohteet ja kehittämällä yritysten toimintaa yhteistyössä yrityksen johdon kanssa. Työn mielenkiinto tulee sen vaihtelevuudesta: Saman viikon aikana voin istua vanhustenhoitofirman hallituksen kokouksessa vetämässä suuria strategisia linjoja, vierailla puolalaisella konepajalla katsomassa operatiivisen toiminnan kehitystä, mallintaa Excelillä miten hotelliketjun kassavirta kestää yllättävät muutokset liiketoimintakentässä, ja neuvotella uuden sijoituskohteen ostamisesta yrittäjän kanssa.

Teen tietojärjestelmää, mutta en koodaa. Toimin linkkinä asiakkaan, käyttäjän ja järjestelmän välillä. Käytännössä keskustelen asiakkaan kanssa, mitä ohjelman tulee osata tehdä ja pohdin yhdessä koodareiden kanssa, miten toiminnallisuus kannattaa toteuttaa. Työhöni kuuluu myös paljon ongelmanratkaisua, kansainvälistä tiimityötä ja asiakkaan auttamista sisäisten toimintatapojen kehittämisessä.

Asta Länsimies

IT-konsultti
Asta Länsimies

Timo Lehmus

Liikkeenjohdon konsultti
Timo Lehmus

Liikkeenjohdon konsultti tukee yritysten johtoa merkittävissä päätöksissä ja auttaa ymmärtämään uusia ilmiöitä. Tällä hetkellä autan isoja pohjoismaalaisia yrityksiä suunnittelemaan, mitä digitaalinen muutos tarkoittaa heidän liiketoiminnassaan ja miten he voivat hyödyntää uusia digitaalisia palveluita ja tuotteita. Työni pitää siis sisällään ongelmanratkaisua, numeroiden analysointia Excelillä, laajempien analyysien tekemistä ja tulosten esittämistä PowerPointilla.