Skip to content

Informaatioverkostot

Informaatioverkostot on Aalto-yliopiston kandidaatti- ja maisteriohjelma. Toisin kuin perinteisissä tekniikan koulutusohjelmissa, meillä koulutetaan yhteiskunnallisesti valveutuneita ja ihmiskeskeisiä asiantuntijoita.

 

HALUTTU

HYVÄ OLLA

TYÖLLISTÄVÄ

 * Ensisijaisten hakijoiden määrä on kasvanut 170% viidessä vuodessa. 4/5 on opiskelijoiden antama arvosana koulutusohjelmasta vuonna 2022. 97,4 % on valmistuneiden työllisyystilanne kesällä 2021 kerätyn datan mukaan.

Kuva: Informaatioverkostojen kilta Athene
opiskelu

Opinnot

Infolla opiskeleminen on poikkitieteellistä, ryhmätyöpainotteista ja käytännönläheistä. Opinnot liittyvät vahvasti työelämään ja pääset jo opintojen aikana tekemään kursseilla oikeita yritysprojekteja

Työllistyminen

Meiltä valmistuneet työllistyvät käytännössä aina. Se laaja-alainen osaaminen, jonka meiltä saa on juuri sitä ihmiskeskeistä tekniikan moniosaamista, jota yritykset, julkinen sektori ja startup-maailma hinkuvat.

logot
athene_kilta

Vankka yhteisö

Meidän ohjelmamme on ehkä koko Aalto-yliopiston yhteisöllisin. Kiltamme Athene, eli opiskelijoiden oma järjestö, on harvinaisen tiivis ja kannustava.

Infolle?

Teknologia kiinnostaa sinua, mutta et täysin sovi 
perinteisiin insinöörin lokeroihin?

Haluat vaikuttaa yhteiskuntaan ja 
olla mukana rakentamassa ihmiskeskeistä tulevaisuutta?

Uskot että koodin, datan, ihmisten, liike-elämän 
ja designin pitäisi pelata saumattomasti yhteen?