Skip to content
Lähde: Future of Jobs Report (World Economic Forum, 2023)
Lähde: Future of Jobs Report (World Economic Forum, 2023)

Informaatioverkostot on Aalto-yliopiston teknistieteellinen kandidaatti- ja maisteriohjelma. Meillä koulutetaan yhteiskunnallisesti valveutuneita ja ihmiskeskeisiä tulevaisuuden asiantuntijoita.

Miksi valita Informaatioverkostot?

Informaatioverkostojen koulutusohjelman suorittaneilla on:

  • Ihmiskeskeinen, kriittinen ja monipuolinen näkemys teknologiaan.
  • Matemaattisluonnontieteellinen, tietotekninen sekä yleissivistyksellinen tieto- ja taitopohja.
  • Ymmärrys liiketoiminnasta organisaatioiden ja organisoitumisen kautta.
  • Monipuoliset ryhmä- ja vuorovaikutustaidot.
  • Tuotteistamisen ja muotoilun perustaidot.
  • Hyvät itsensä johtamisen ja hyvinvoinnin johtamisen taidot.
vipuvarsi

Opinnot

Etusivu

Infolla opiskeleminen on poikkitieteellistä, ryhmätyöpainotteista ja käytännönläheistä. Opinnot liittyvät vahvasti työelämään ja pääset jo opintojen aikana tekemään kursseilla oikeita yritysprojekteja.

Työllistyminen

firmapilvi

Meiltä valmistuneet työllistyvät käytännössä aina. Se laaja-alainen osaaminen, jonka meiltä saa on juuri sitä ihmiskeskeistä tekniikan moniosaamista, jota yritykset, julkinen sektori ja startup-maailma hinkuvat.

Opiskelijayhteisö

athenenlogo_tummaharmaa

Informaatioverkostojen opiskelijat ovat osa Athene-kiltaa, eli opiskelijoiden omaa järjestöä. Athene on yhteisöllinen, tiivis ja kannustava, ja kilta järjestää paljon erilaisia opiskelijatapahtumia ja yritysvierailuja.

Infolle?

Teknologia kiinnostaa sinua, mutta et täysin sovi 
perinteisiin insinöörin lokeroihin?

Haluat vaikuttaa yhteiskuntaan ja 
olla mukana rakentamassa ihmiskeskeistä tulevaisuutta?

Uskot että koodin, datan, ihmisten, liike-elämän 
ja designin pitäisi pelata saumattomasti yhteen?