Skip to content

Infolaisille

Tälle sivulle on koostettu infolaisille tärkeitä ja hyödyllisiä linkkejä, vinkkejä ja tietoja. Jos koet, että jotain puuttuu, voit olla yhteydessä Infon nykyisiin COOihin tai laittaa mailia informaatioverkostot@aalto.fi 💚

Infolaisen polku

Infolaisen polku

Infolaisen polku tarjoaa kokonaiskuvan siitä, miten vuodet infolaisena etenee: mitä opiskelijat miettii, minkälaista kipuilua ja mitä virstanpylväitä on missäkin vaiheessa. Sen tavoitteena on antaa infolaisille kontekstia ja ymmärrystä siitä, mitä tuleman pitää sekä työkaluja itsereflektioon.

Screenshot 2021 09 21 at 11.38.10

Dippatyön polku

Diplomityötä kannattaa ruveta pohtimaan jo maisterin alussa. Infolaisille on koostettu materiaalipankki “Dippatyön polku” opastamaan dippatyön eri vaiheista: vinkkejä, materiaaleja ja hyviä käytäntöjä.

Mistä eri aiheista Informaatioverkostojen opiskelijat ovat diplomitöitään kirjoittaneet? Esimerkkejä infolaisten tekemistä dippatöistä löydät Dippas of Info -sivulta.

capgemini

Käänteinen työhaastattelu

Pilottiprojektin yhteistyössä informaatioverkostojen ja tuotantotalouden opiskelijoiden kanssa, jossa esitettiin potentiaalisille työnantajille kriittisiä kysymyksiä valmistumisen jälkeisten työpaikkojen ja uran seuraavien askelten pohtimiseksi. Kysymysten keskeiset teemat ovat hyvinvointi, eettisyys ja kestävyys, eteneminen ja urapolku sekä yhteensopivuus.

Kysymyksiin vastasivat mm. ABB, Kela, Simon-Kucher, Rentle, ja Netlight.

📢 Viestintäkanavia

Opiskelijoilla on erinäisiä ryhmiä, esimerkiksi maisteriopiskelijoille on olemassa oma ryhmänsä.

Lisäksi on olemassa Infon ohjelmanjohtajan, ja Infon COOiden tiedotuskanavat, joihin jaetaan infolaisille ajankohtaista tietoa.

Ryhmiin ja kanaviin pääsee yleensä hyvin nykäisemällä muita opiskelijoita, tai esimerkiksi sen hetkisiä COOita hihasta!