Skip to content

Informaatioverkostot

Informaatioverkostojen koulutusohjelma kasvattaa laajojen kokonaisuuksien ja tiedon hankkimisen asiantuntijoita – vahvan poikkitieteellisyyden ja käytännönläheisyyden siivittämänä

Mikä on info?

Informaatioverkostot on Aalto-yliopiston monialaisin diplomi-insinöörin tutkintoon johtava koulutusohjelma, jossa yhdistyvät tekniikka, liiketoiminta ja ihminen. Infolta valmistuu digitalisaatiota ymmärtäviä moniosaajia, joita työelämä tarvitsee.

Infolla opiskeleminen on poikkitieteellistä, ryhmätyöpainotteista ja käytännönläheistä. Opinnot liittyvät vahvasti työelämään ja pääset jo opintojen aikana tekemään kursseilla oikeita yritysprojekteja. Mikäli pidät ongelmien ratkomisesta, haluat oppia jatkuvasti uutta etkä tahdo rajoittua elämässäsi vain yhteen asiaan, Info on juuri sinulle!

venn_green

Infolle, mutta miksi?

Athene Wappu 2023

Aktiivinen opiskelijayhteisö

Opintojen ohella infolaisena kuulut osaksi kiltamme, eli ainejärjestön, Athenen lämmintä yhteisöä. Killalla on oma kiltahuone, jossa voi opiskella ja viettää aikaa, ja kilta järjestää paljon erilaisia opiskelijatapahtumia. Infon aktiivisesta opiskelijayhteisöstä voit löytää elämänpituisia ystäviä kuten myös tulevia kollegoita.

Opiskelijaelämään pääset kurkistamaan myös killan Instagram tilillä! ←

Ovet avoinna tulevaisuuteen

Etkö osaa päättää, mitä haluaisit tehdä isona? Infolla et vielä lyö lukkoon tulevaisuuden ammattiasi, sillä infolaiset työskentelevät hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä.

Infolla voit opiskella tekniikkaa, liiketoimintaa, viestintää ja paljon muuta mielenkiintoista poikkitieteellisesti, ja ohjata opintojasi juuri sinua kiinnostavaan suuntaan vapaavalintaisilla opinnoilla!

Hakijoille
Hakijoille

Ovet avoinna tulevaisuuteen

Etkö osaa päättää, mitä haluaisit tehdä isona? Infolla et vielä lyö lukkoon tulevaisuuden ammattiasi, sillä infolaiset työskentelevät hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä.

Infolla voit opiskella tekniikkaa, liiketoimintaa, viestintää ja paljon muuta mielenkiintoista poikkitieteellisesti, ja ohjata opintojasi juuri sinua kiinnostavaan suuntaan vapaavalintaisilla opinnoilla!

Hakeminen

Hakeminen

Infon aloituspaikoista 51 % täytetään todistusvalinnassa ja 49 % valintakokeella. Vaikka infolta valmistuu diplomi-insinööriksi, ei se ole tyypillinen DI-ala eikä siksi hakuprosessi ole samanlainen kuin muilla tekniikan aloilla.

Valintakoehakijat suorittavat DIA-yhteisvalinnan DI-valintakokeen vastaten kolmeen matematiikan kysymykseen sekä kahteen tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavaan kysymykseen eli yhteensä viiteen kysymykseen. Tämä eroaa muista DI-valintakokeen tekijöistä! Fysiikkaa tai kemiaa ei siis ole valintakokeessa ollenkaan.

Mitä infolla opiskellaan?

Infon peruskursseihin sisältyy muun muassa matematiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta sekä viestintää. Kurssit antavat tieto- ja taitopohjan yliopisto-opinnoille.

Pääainekursseilla syvennetään peruskursseilla opittuja taitoja muun muassa liiketoiminnallisessa ajattelussa, muotoilussa, viestinnän opinnoissa sekä tietotekniikan taidoissa. Myös kandidaatintyö kuuluu pääaineopintoihin. Pääaineopinnoissa on jo hieman valinnan vapautta valita sellaisia kursseja, jotka kiinnostavat enemmän. Kursseilla tehdään paljon projekteja ryhmissä.

Sivuaineen voi valita täysin vapaasti Aallon sivuainevalikoimasta, niin Perustieteiden korkeakoulun sisältä, toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta kuin toisesta koti- tai ulkomaisesta yliopistostakin.

Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita itseä kiinnostavia kursseja ja ne voivat esimerkiksi tukea pää- tai sivuaineopintoja. Myös työharjoittelun tai vaihto-opintoja voi sisällyttää vapaasti valittaviin kursseihin.

Kandidaatinopintojen rakenne

Kandidaatinopintojen rakenne

Infolle?

Teknologia kiinnostaa sinua, mutta et täysin sovi 
perinteisiin insinöörin lokeroihin?

Haluat vaikuttaa yhteiskuntaan ja 
olla mukana rakentamassa ihmiskeskeistä tulevaisuutta?

Uskot että koodin, datan, ihmisten, liike-elämän 
ja designin pitäisi pelata saumattomasti yhteen?

Kysyttävää? 

Laita viestiä Athene-killan Abitiimille abit@athene.fi tai Informaatioverkostojen koulutusohjelman työntekijöille informaatioverkostot@aalto.fi
Vastaamme mielellämme 🙂