Lyhyt katsaus 2. kevään opintoihin

Mallilukujärjestyksen mukaisesti edettäessä opintoja on yhteensä 30op. Rauhallisempaan tahtiin opintoja suorittavalle vaihtoehtoiset mallilukujärjestykset löytyvät täältä. Tästä osiosta löydät lyhyen yleiskattauksen toisen vuoden kevään kursseista.

Foundations of Discrete Mathematics

Kurssilla opiskellaan mm. logiikkaa, joukkoja, funktioita ja kombinatoriikkaa. Diskreetti matematiikka avaa ajattelua ja osaamista algoritmien ja datatieteen suuntaan.

Organizing of Business

Syventävä kurssi liiketoiminnan organisoinnin, operatiivisen toiminnan ja innovaatioiden maailmaan. Kurssilla käydään läpi päivänpolttavia liiketoiminnan ilmiöitä.

Liiketoiminnan tutkimusprojekti

Kurssilla tehdään aito oikea asiakasprojekti, jossa ratkaistaan oikean asiakkaan oikea ongelma tai haaste. Kurssilla muotoillaan työsuunnitelma, kerätään relevanttia tutkimustietoa ja tuotetaan perusteltu ratkaisuehdotus annettuun ongelmaan. Tuloksia raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti. Tarjoaa erinomaisen pohjan kandityön kirjoittamiseen.

Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti

Kurssilla opetellaan käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen perusteita ryhmätyön kautta. Kurssilla työskennellään muotoilumenetelmin monialaisessa ryhmässä.

Ohjelmointistudio 2: Projekti

Kurssilla toteutetaan henkilökohtainen ohjelmistoprojekti ja kyseessä on syventävä ohjelmointikurssi, joka on suoraan jatkoa Ohjelmointi 1 -kurssille.

Pääaineen vaihtoehtoinen / vapaasti valittava / sivuainekurssi

Tähän kohtaan kannattaa valita jokin sellainen kurssi, joka kiinnostaa ihan oikeasti. Tärkeä osa infolaisuutta on erilaisten asioiden kokeileminen. Kannattaa siis miettiä, mitä aihetta olisi miellyttävää kokeilla ensin.

Lyhyt katsaus 2. kevään opintoihin