Lyhyt katsaus 1. kevään opintoihin

Ensimmäinen kevät sisältää laaja-alaisen kattauksen erilaisia kursseja. Mallilukujärjestyksen mukaisesti edettäessä opintoja on yhteensä 31op. Rauhallisempaan tahtiin opintoja suorittavalle vaihtoehtoiset mallilukujärjestykset löytyvät täältä. Tästä osiosta löydät lyhyen yleiskattauksen ensimmäisen kevään kursseista.

Varjo-opinto-oppaasta voit löytää opiskelijoiden aikaisempia kokemuksia kursseista. Palvelua ei ikävä kyllä ole päivitetty hetkeen, joten arviot eivät pakosti vastaa kurssin nykyistä toteutusta.

Studio: Ihmisten ja organisaatioiden tutkimus (3 op)

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan keskeisiä laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Kurssilla opitut taidot, kuten kyselyiden ja haastattelujen tekeminen, haastattelutilanteessa käyttäminen, haastattelutulosten analysointi ja kommunikointi, ovat suureksi hyödyksi myöhemmin opinnoissa ja työelämässä. Kurssi antaa siis käytännön työkalut tutkimuksen tekemiseen.

Verkkojulkaisemisen perusteet

Kurssi esittelee front-end-koodaamisen tärkeimmät periaatteet ytimekkäässä paketissa. Todella hyödyllinen kurssi kaikille, joita on koskaan kiinnostanut verkkosivujen luominen tai ohjelmointitaitojen soveltaminen matalalla kynnyksellä. Kurssi järjestetään yhdistettynä pakettina Viestintä ja digitaalinen media -kurssin kanssa.

Viestintä ja digitaalinen media

Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään digitaalisissa medioissa tapahtuvaa viestintää ja digitaalisiin tiloihin vaikuttavia tekijöitä. Kurssin aikana oppii tuntemaan digitaalisen median ilmiöitä osana yhteiskunnallista keskustelua ja työyhteisöjä. Kurssi järjestetään yhdistettynä pakettina Verkkojulkaisemisen perusteet -kurssin kanssa.

Programming 2

Ohjelmointi 1 kurssin jatkokurssi. Kurssilla paneudutaan tietokoneen sisälmyksien toimintaan ja ohjelmointikielien taustalla oleviin asioihin. Tämän lisäksi kurssilla oppii kattavasti soveltamaan erilaisia teknologioita, kuten rekursioita, bittioperaattoreita ja algoritmeja. Kurssi on tärkeä, todella hyödyllinen ja opettavainen, mutta samaan aikaan varsin työläs. Yksi 1. opiskeluvuoden työläimmistä kursseista monille.

Matriisilaskenta

Kurssin aiheita ovat muun muassa vektorilaskenta, matriisit ja yhtälösysteemit, ja ominaisarvot. Matriisit tulevat vastaan usein muun muassa ohjelmoinnissa, tekoälyssä ja koneoppimisessa, syventävässä matematiikassa ja kuvien kanssa työskentelyssä.

Vieras kieli (3 op)

Pakollinen osa kaikkien infolaisten opintoja. Kurssi on ollut joskus mahdollista suorittaa osana toista kurssia, tästä kannattaa kysyä kokemuksia vanhemmilta opiskelijoilta! Aallon tarjoamista kielikursseista kannattaa yrittää ottaa kaikki irti, koska tarjonta on pääsääntöisesti todella laadukasta.

Pääaineen vaihtoehtoinen / vapaasti valittava / sivuainekurssi

Tähän kohtaan kannattaa valita jokin sellainen kurssi, joka kiinnostaa ihan oikeasti. Tärkeä osa infolaisuutta on erilaisten asioiden kokeileminen. Kannattaa siis miettiä, mitä aihetta olisi miellyttävää kokeilla ensin.

Tässä jotain esimerkkejä kursseista, joita 1. vuoden infolaiset ovat tähän kohtaan valinneet:

  • Ihminen havaitsijana
  • Sähköpaja
  • Tietokannat
  • Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

Älä kuitenkaan liikaa tuijota sitä, mitä muut ovat valinneet, vaan pyri löytämään juuri itsellesi parhaiten tähän kohtaan sopiva kurssi.

Lyhyt katsaus 1. kevään opintoihin

Mitä teen jos minulla on liikaa kursseja?

Opiskelujen alussa voi huomata, että monet yliopiston kurssit ovat työmäärältään raskaampia kuin mihin on aiemmin tottunut. Jos koet työmäärän olevan liian suuri, kannattaa harkita kurssin siirtämistä myöhäisemmälle ajankohdalle. Viime vuosina infolaiset ovat keskimäärin pudottaneet ainakin yhden kurssin ensimmäisenä opiskeluvuonnaan. Et siis varmasti ole ainoa, joka miettii jonkin kurssin suoritusajankohdan siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan.

Kursseja siirtäessä kannattaa huomioida myös milloin sen voi suorittaa seuraavan kerran. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden Tuotantotalous 1 –kurssi järjestetään syksyllä ja keväällä, joten kyseistä kurssia ei ole pakko suorittaa heti syksyllä. Kannattaa myös kysyä ISOilta ja muilta vanhemmilta opiskelijoilta kurssien pudottamisesta ja yksittäisten kurssien työmäärästä.