Dippas of Info

Mikko_latvakayra_kuva
Mikko Latva-Käyrä

––––––––––––––––––––––––––––––

Palvelumuotoilukäytännön leviäminen organisaatiossa: rakenteistumisteorian näkökulma

Diplomityössä tutkittiin, miten yritys omaksuu uuden toimintamallin, palvelumuotoilun, ja millaiset tekijät sen leviämiseen vaikuttavat. Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilusta tutuin menetelmin ja periaattein. Vaikka diplomityö on tekniikan alalta, yhdistyy siinä humanistiset tieteet, yhteiskuntatiede ja muotoilu: tutkimusmenetelmät on lainattu kulttuuriantropologiasta, teoriapohja on vahvalti sosiologiaa ja tutkimuksen kohde on muotoilua. Informaatioverkostojen laaja-alaiset opinnot antoi valmiudet toimia tieteenalojen välissä ja tehdä merkittävää tutkimusta monille suomalaisille yrityksille ajankohtaisesta ilmiöstä. Tutkimuksen tuloksena esitellään malli, joka valottaa miten yritys voi uuden käytännön omaksua ja millaiset tekijät tähän vaikuttavat. Asiakasyritys LähiTapiola sai työn avulla tärkeää tietoa siitä, miten voisi jatkossa tukea palvelumuotoilun omaksumista paremmin.

Lue koko dippatyö täältä!

kasper_kylmala_1
Kasper Kylmälä
––––––––––––––––––––––––––––––

Pakolaisten työllistymisen esteiden tunnistaminen logistisella regressiolla: Pakolaisten taustatietojen analysointi


Pakolaisten työllistyminen on 2015 pakolaiskriisin jälkeen ollut Euroopassa suosittu poliittinen puheenaihe. Yleinen mielipide sekä pakolaisilla, poliitikoilla että kantaväestöllä kuitenkin on, että olisi hyvä jos pakolaiset työllistyisivät mieluummin hyvin kuin huonosti. Dippatyössäni tartun nimenomaan tähän aiheseen tutkimalla mitkä asiat vaikuttavat pakolaisten työllistymiseen. Dataa tähän hommaan sain huikean määrän Startup Refugees -järjestöltä, joka on viimevuosina haastatellut suuren määrän pakolaisia, välittänyt heille työtä sekä säilyttänyt heihin liittyvää tietoa tutkimusta varten. Tilastollisen analyysin avulla datasta paljastui melko yllättäviä tuloksia, esimerkiksi kansallisuus ei vaikuttanut merkittävästi työllistymiseen. Sen sijaan aiempi työkokemus ja englannintaito olivat ylivertaisesti muita tekijöitä tärkeämpiä.

Lue diplomityö täältä!

infolaiset-tyopaikat