Asset 1

EDUHEX

Ryhmätyökalu lukioiden

modulaaristen ja laaja-alaisten

opintojaksojen suunnittelun tueksi

 • "Hyvä kokonaisuus, helposti lähestyttävä peli, joka myös auttaa laaja-alaisuuden suunnittelussa."

  Kokemukselle arvosana 10/10
 • "Uudenlainen ja helposti lähestyttävä tapa ruveta työstämään laaja-alaisuutta. Kortit helpottivat kokonaisuuden hahmottamista."

  Kokemukselle arvosana 8+/10
 • "Työstettiin yksi opintojakso konkreettisesti. EduHex varmaan käytännössäkin hyvä lähestymistapa opintojakson suunnitteluun."

  Kokemukselle arvosana 9/10
 • "Ajatuksia herättävä ja silmiä avaava. Sain ideoita oman opetuksen suunnitteluun. Hyvä ideointi-työkalu."

  Kokemukselle arvosana 8,5/10
 • "Oivalsin, että yhteistyö opintojaksossa voi koskea paitsi sisältöjä niin myös opetustapojen ja -menetelmien yhdistelemistä."

  Kokemuksele arvosana 9+/10
 • "Innostava lopputulos, joka innosti jatkamaan."

  Kokemukselle arvosana 9/10
 • "Työpaja oli mieltä avartava. Selkeytti omaa ajatusta, kuinka matematiikan saa upotettua muiden oppiaineiden kanssa mielekkäästi opintojaksoon."

  Kokemukselle arvosana 9/10
 • "Itse tehtynä / osallisena pelissä asia jää paremmin mieleen. Plussaa konkreettisuudesta."

  Kokemukselle arvosana 8/10
 • "Peli olisi hyvä lähtökohta suunnittelulle - helppo hahmottaa asiat."

  Kokemukselle arvosana 8/10
 • "Dynaaminen prosessi. Hyvä sessio. Aika loppui kesken."

  Kokemukselle arvosana 8,5/10

Mitä on laaja-alaisuus meille?

Laaja-alaisuus Opetushallitukselle?

d6e37b6a-1aa9-4a21-b125-55c38a9e25d3.png

EduHex

Ryhmätyökalu lukioiden

modulaaristen ja laaja-alaisten

opintojaksojen suunnittelun tueksi

Olemme Aalto-yliopistossa yhdessä Opetushallituksen ja suomalaisten lukio-opettajien kanssa kehittäneet Lean Service Creation -menetelmään sekä palvelusuunnittelun tutkimukseen pohjautuvan työkalun, EduHex -pelin, laaja-alaisten ja modulaaristen opintojaksojen yhteissuunnittelun tueksi.

Vuoden 2020 aikana olemme kiertäneet testaamassa EduHexin prototyyppiä suomalaisissa lukioissa ja samalla oppimassa suomalaisilta lukio-opettajilta, missä juuri he kaipaisivat tukea uuden opintosuunnitelman mukaisten opinto-jaksojen suunnittelussa. Olemme oppineet valtavasti.

EduHex-prosessin aikana käsitellään niin eri tasoisten tavoitteiden asettamista, kohderyhmäajattelua sekä menetelmien suhdetta opintojakson tavoitteisiin. EduHex auttaa opettajia jäsentämään uudenlaisten laaja-alaisten osaamistavoitteiden roolia omassa opetuksessa sekä ideoimaan uutta yhdessä opettaja-kollegoiden kanssa.

Miten suunnitellaan laaja-alainen opintojakso?

Miten huomioida LOPS2021 ja omat mielenkiinnon kohteet?

Miten hyödyntää moduuleita?

Miten tehdä tämä kaikki ryhmässä ja luovasti?

Olisiko juuri teidän lukionne uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen edelläkävijä? Kaipaisitteko uudenlaista näkökulmaa uuden opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen suunnitteluun? Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja sovitaan seuraavat askeleet yhdessä.

photo5888712553423550055
 • "Hyvä kokonaisuus, helposti lähestyttävä peli, joka myös auttaa laaja-alaisuuden suunnittelussa."

  Kokemukselle arvosana 10/10
 • "Uudenlainen ja helposti lähestyttävä tapa ruveta työstämään laaja-alaisuutta. Kortit helpottivat kokonaisuuden hahmottamista."

  Kokemukselle arvosana 8+/10
 • "Työstettiin yksi opintojakso konkreettisesti. EduHex varmaan käytännössäkin hyvä lähestymistapa opintojakson suunnitteluun."

  Kokemukselle arvosana 9/10
 • "Ajatuksia herättävä ja silmiä avaava. Sain ideoita oman opetuksen suunnitteluun. Hyvä ideointi-työkalu."

  Kokemukselle arvosana 8,5/10
 • "Oivalsin, että yhteistyö opintojaksossa voi koskea paitsi sisältöjä niin myös opetustapojen ja -menetelmien yhdistelemistä."

  Kokemuksele arvosana 9+/10
 • "Innostava lopputulos, joka innosti jatkamaan."

  Kokemukselle arvosana 9/10
 • "Työpaja oli mieltä avartava. Selkeytti omaa ajatusta, kuinka matematiikan saa upotettua muiden oppiaineiden kanssa mielekkäästi opintojaksoon."

  Kokemukselle arvosana 9/10
 • "Itse tehtynä / osallisena pelissä asia jää paremmin mieleen. Plussaa konkreettisuudesta."

  Kokemukselle arvosana 8/10
 • "Peli olisi hyvä lähtökohta suunnittelulle - helppo hahmottaa asiat."

  Kokemukselle arvosana 8/10
 • "Dynaaminen prosessi. Hyvä sessio. Aika loppui kesken."

  Kokemukselle arvosana 8,5/10

Lataa ja tulosta oma EduHex tästä!