Vinkit kesätyöhakuun

Kesätöiden haku opintojen aikana, erityisesti ensimmäisinä opiskeluvuosina, voi olla hankalaa, sillä näyttöä omista taidoista ei ole vielä kertynyt ja osaamisen rakentaminen on vasta aluillaan. Ei siis kannata verrata liikaa muihin sen suhteen, saako kesätöitä vai ei. Kesäopinnot ovat aina vaihtoehto kesäisin ja myös esimerkiksi kurssiassaroinnit lukuvuosien aikana on hyvä tapa tienata opintojen ohella.

Opinnoista saadut taidot

Infolaisena osaaminen on laajaa, eikä selkeitä syventymisalueita muodostu ainakaan heti opintojen alussa. Siksi onkin tärkeää nostaa esiin niitä pehmeitä taitoja, kuten ryhmätoimintaan, johtamiseen tai ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja. Opinnoissa voit myös nostaa esiin roolille olennaisia kursseja, sillä Informaatioverkostot ei itse koulutusohjelmana pakosti kerro yrityksille paljoa. Lisää asiaa oman osaamisen paketoinnista löydät täältä.

Tässä pieni avainsanojen sanapilvi antamaan inspiraatiota ja muistuttamaan kaikesta siitä, mitä me infolla oikeastaan opimmekaan:
koodaus, full stack, johtaminen, ryhmätyötaidot, viestintä, markkinointi, konsultointi, ongelmanratkaisu, tietokannat, UX / UI / graafinen suunnittelu, palvelumuotoilu, pitchaus, liiketoiminnan analysointi, laskentatoimi, looginen päättely, isojen kokonaisuuksien hahmottaminen, aihekokonaisuuksien yhdistäminen, itsensä tunteminen ja johtaminen, kriittinen ajattelutapa, erilaisuuden ymmärtäminen

Portfolio

Tehokas tapa osoittaa omaa osaamista uran alkuvaiheessa on oma portfolio. Portfoliolla tarkoitetaan ansiokansiota, johon voit kerätä kaikki työnäytteesi ja projektit oman osaamisen näyttämiseksi. Esimerkiksi, jos on kiinnostunut koodaamisesta, kannattaa laittaa omat projektinsa näkyville Githubiin, jossa voit näyttää kirjoittamaasi koodia ja projektia verkossa. Designerinä portfolioon kasataan näytteitä omasta design-prosessista, oli se sitten koulu-, vapaa-ajan- tai työprojektin muodossa.

Infolaisten onneksi meillä on jo ensimmäisenä vuonna kursseja, joissa tehdään projekteja. Jos valitset ryhmäprojektin portfolioon, muista mainita tarkasti, mikä oli osuutesi siinä. Projekteja portfolioon voi saada esimerkiksi kursseilta Verkkojulkaisemisen perusteet, Liiketoiminnan tutkimusprojekti, ja Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti. Tärkeintä on selittää miksi päätöksiä tehtiin, eikä niinkään se miltä lopputulos esimerkiksi näyttää.

Aiempi “ei relevantti” työkokemus

Vaikka aiempi työkokemus ei liity hakemaasi rooliin, kannattaa siitä kirjoittaa joka tapauksessa. Näin voit osoittaa työmoraaliasi, johtajuustaitoja, oma-aloitteisuutta ja muita pehmeitä taitoja. Myös vapaaehtoistoiminta kannattaa lisätä CV:hen, sillä moni yrityksistä katsoo hyvällä, että näet vaivaa yhteisön edistämiseksi.

Yritysten rekrytoijat lukevat satoja CV:itä päivittäin. Miten voit erottautua muista tässä? Yksi keino on aiempien työkokemusten ja sen impaktin viestiminen metriikoilla esim.
“Valmentamani jalkapallojoukkue pääsi top 10 pohjoismaiden suurimmassa turnauksessa, johon osallistui yli 100 joukkuetta”.

Kilpailut ja muut saavutukset

Oletko voittanut jonkin kilpailun? Saitko stipendin koulussa? Näiden listaaminen CV:hen on loistava keino erottautua muista hakijoista. Aallossa on myös monia kilpailuja, joissa opiskelijat pääsevät näyttämään taitojansa ja oppimaan uutta. Näistä tunnetuimpia ovat muun muassa Junction Hackathon, Dash ja Estiemin Times. Viime vuosina infolaiset ovat monialaisellaan osaamisella saavuttaneet menestystä näissä kilpailuissa, kannattaa siis kokeilla näitä!