Vaihto-opinnot

Vaihto-opinnot step-by-step

Vaihto-opinnot step-by-step

Vaihto-opiskelu on loistavaa aika kehittää omaa kielitaitoa, tutustua uusiin kulttuureihin ja kokea uniikki lukukausi ulkomailla. Hakemiseen sisältyy jonkin verran byrokratiaa, joten ole ajoissa liikenteessä asian kanssa. Vaihtokohteet löytyy Aallon MoveON-portaalista valitsemalla korkeakouluksi SCI.

Moni infolainen sisällyttää vaihdon aikana suoritetut opinnot kansainväliseen sivuaineeseen tai vapaavalintaisiin opintoihin. Kun hyväksyttää vaihdon aikana suoritetut opinnot, muutetaan niiden arvosanat hyväksytty/hylätty -asteikolle. Opintopisteet näistä ovat myös tärkeitä, sillä Aalto jakaa vaihto-opintoihin annetun apurahan kahtena osana, joista jälkimmäisen saa suorittamalla 20 opintopistettä vaihdossa oltua lukukautta kohti.

Aallon sivuilta löytyy ohjeita vaihtoon ja sen suunnitteluun täältä.

Ajankohta ja HOPS

Vaihtoon haetaan tavallisesti kandivaiheessa toisen vuoden keväällä ja siitä eteenpäin. Tätä aikaisemminkin vaihtoon voi hakea. Vaihtoon voi hakea syksyisin ja keväisin, mutta joihinkin kohteisiin haetaan eri ajankohtana kuin muihin kohteisiin. Esimerkki tällaisesta vaihtokohteesta on Japani. Aalto asettaa ehdokkaat vaihtokohteisiinsa sisäisen vaihtohaun perusteella. Jos vaihtokohteeseen hakee enemmän hakijoita kuin on paikkoja, opiskelijat valitaan tunnusluvun mukaan.

Tunnusluku = (suoritetut opintopisteet * keskiarvo) / (läsnäolleet lukukaudet)

Esimerkki: Opiskelija opiskelee kolmatta vuotta ja hakee tammikuussa vaihtoon. Hän on ollut läsnä 6 lukukautta (1. syksy, 1. kevät, 2. syksy, 2. kevät, 3. syksy, 3. kevät). Hänen opintojen keskiarvo on 3.8 ja opintopisteitä 150. Näin hänen tunnuslukunsa on (150 * 3.8) / 6 = 95.

Vaihtohakemus MoveONissa

Vaihtohakemus tehdään Aallon MoveON alustalla. Opiskelijalla on mahdollisuus valita kolme vaihtokohdetta. Aina kannattaa valita kolme hakukohdetta, koska jos opiskelijaa ei valita mihinkään näistä, tarjotaan hänelle “Wild Card” -mahdollisuus. Wild Card -hakutavalla voi hakea vaihtokohteisiin, joissa on vielä tilaa. Wild Card -hakemuksen ehtoihin kannattaa tutustua tarkasti.

Joihinkin kohteisiin vaaditaan myös motivaatiokirje, mutta tyypillisesti vaihtohakemukseen kirjoitetaan perustiedot itsestä ja liitetään mukaan tarvittavat dokumentit, yleensä:

Dokumentti 1: Opintosuunnitelma

Vaihtoa varten on tehtävä opintosuunnitelma siitä, mitä kursseja aikoo ottaa vaihtokohteen yliopistosta ja miten sisällyttää ne opintoihin. Tämä opintosuunnitelmapohja löytyy Aallon sivuilta Word-tiedostona.

Tärkeää on muistaa valita kandissa ainakin 30 ja maisterissa ainakin 24 opintopisteen edestä kursseja, jotka mahtuvat omaan opintosuunnitelmaan (esim. sivuaine, vapaavalintaiset). On myös mahdollista korvata pääaineen kursseja, kunhan kysyy korvattavan kurssin vastuuopettajalta ja opintosuunnittelijalta luvan.

HUOM! Opintosuunnitelma vaatii opintosuunnittelijan ja ohjelman vastuuprofessorin hyväksynnän ja nimikirjoitukset. Ole liikkeessä ajoissa vaihtohaun kanssa, jotta varmasti saat hankittua tarvittavat allekirjoitukset määräaikaan mennessä.

Dokumentti 2: Kielitodistus

Useisiin vaihtokohteisiin vaaditaan jonkinlainen kielitodistus. Usein Aallon kielitodistus riittää melkein kaikkiin kohteisiin, mutta joskus saatetaan vaatia todistusta kansainvälisestä kielitestistä (esim. TOEFL tai IELTS).

Kielitodistuksen saa käymällä Aallon kielikursseja. Toinen tapa saada kielitodistus ilman kurssia on varata aika kielikeskuksen opettajan kanssa, joka testaa kielitaitoasi ja kirjoittaa todistuksen. Edellä mainittu keskustelu kestää noin 30 minuuttia ja on rento.

Dokumentti 3: Opintosuoritusote

Opintosuoritusote listaa nimensä mukaisesti kaikki opintosuorituksesi. Ensin näkyvät suoritetut opintokokonaisuudet niihin kuuluvine opintoineen, sitten suoritetut opintojaksot ja lopuksi opintojaksojen osasuoritukset.