Uupumus ja oma jaksaminen

Tässä osiossa

Tutkimusten mukaan noin neljäsosa suomalaisista kärsii työuupumuksesta jossain elämänvaiheessa. Aalto-yliopiston hyvinvointikyselyn mukaan noin 24 prosenttia opiskelijoista on riskissä uupua, joten aihe on erittäin olennainen myös opiskelijoille. Tämän osion kirjoittamisessa on hyödynnetty tieteellisiä artikkeleita, Aallon psykologeja sekä Työterveyslaitoksen sivuja.

Milloin stressi muuttuu uupumukseksi?

  • Uupumus ja väsymys, johon tavanomainen lepo ei helpota
  • Kyynistyminen, opiskelu ei tunnu enää merkitykselliseltä tai mielekkäältä
  • Itseluottamus ja hallinnan tunne vähenee, alat epäillä pystytkö selviytymään opinnoistasi ja koet riittämättömyyttä
  • Tunteiden hallinnan häiriöt, kuten jatkuva ärtyneisyys ja lyhytpinnaisuus

Työuupumusta aiheutuu pitkittyneestä työn vaatimusten, kuten aikapaineiden, määrällisen kuormittavuuden ja epävarmuuden, ja voimavarojen, kuten monipuolisten tehtävien, yhteisön tuen ja arvostuksen, epätasapainosta.

Uupumuksen ehkäiseminen

Omaa jaksamista kannattaa tarkastella ja uupumusta ennaltaehkäistä ennen kuin tilanne äityy pahaksi. Hyvä tapa ennaltaehkäistä tätä onkin oman hyvinvoinnin säännöllinen tarkastelu ja arviointi. Keinoja uupumuksen ehkäisemiselle ovat energian ja ajan jakaminen tasaisesti kaikille elämänalueille ja palautumisesta huolehtiminen, sillä työn vastapainoksi tarvitsee myös lepoa ja muuta tekemistä.

Aalto-yliopiston opintopsykologit ovat kehittäneet itseopiskelumateriaaleja eri aiheisiin liittyen. Esimerkiksi itseopiskelumateriaalit voivat olla ensimmäinen askel oman hyvinvoinnin tarkasteluun. Hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevista ryhmistä, työpajoista ja verkkomateriaaleista voit lukea lisää täällä.

Avun hakeminen

Jos tunnistat uupumuksen oireita, kuormitusta täytyy vähentää. Tilanteen selvittämiseen on hyvä hakea tukea ja voit ottaa yhteyttä opintopsykologiin tai YTHS:ään.

Aalto-yliopistosta voi saada henkilökohtaista ja maksutonta apua jaksamiseen. Aallon opintopsykologit auttavat muun muassa jaksamiseen, ajanhallintaan, motivaatioon, opiskelutapoihin, stressiin sekä jännitykseen liittyvissä asioissa. Opintopsykologille voi varata henkilökohtaisen tapaamisajan ja heihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Lisätietoa opintopsykologien palveluista löytyy täältä.

Apua löytyy myös Aalto-yliopiston ulkopuolelta. Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö Nyyti Ry on koonnut listan tahoista, joilta voi hakea apua, jonka löydä täältä.

Opinnoista on mahdollista saada sairaslomaa ja siihen voi hakea sairauspäivärahaa. Sairaslomalla voit keskittyä täysin omaan hyvinvointiisi ilman stressiä Kelan opintosuoritusten vähimmäisvaatimuksista. Lisäksi sairausloma voi pidentää opintolainavähennykseen tai opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa. Sairauden aikana voi kuitenkin tehdä opintoja, jos sellaiseen on voimia. Opintopisteitä saa kerryttää 24 yhden lukuvuoden aikana. Tarkempaa tietoa saa täältä.