Oman polun löytäminen

Kolmantena opiskeluvuotena alkavat pakolliset kurssit olemaan pikkuhiljaa paketissa ja onkin enemmän valinnanvapautta siitä, mitä kursseja haluaa käydä. Kursseille ilmoittautuessa ei opasteta enää kädestä pitäen, vaan opiskelijan täytyy ruveta pohtimaan omaa polkua. Välillä tämä valinnanvapaus voi tuntua puuduttavalta, kun vaihtoehtoja on paljon mutta mikään ei tunnu varmalta.

Kandin perusopinnoissa pääsee tunnustelemaan, mikä suuntaus infon sisällä – esim. tietotekniikka, tuotantotalous, viestintä, design tai digitaalinen yhteiskunta – sopii juuri itselle. Vapaavalintaisia kursseja pyöritellessä voi reflektoida käytyjä kursseja ja pohtia, mitkä niistä innostivat, ja missä niistä omat vahvuudet voisivat olla työelämän kannalta.

Tienviittoja omalle polulle voi löytää myös esimerkiksi harrastusten tai järjestötoiminnan kautta. Koulu ja omat mielenkiinnon kohteet voi saada pelaamaan loistavasti yhteen, infolaisuuden tuoman joustavuuden turvin! Kukapa olisi tullut ajatelleeksi, että esimerkiksi oman musiikki- tai urheiluharrastuksen voikin liittää mitä kekseliäämmillä tavoin vaikkapa koulukursseilla opittuihin viestinnän tai ryhmätyöosaamisen taitoihin? Tuotantotalouden ja konsultin siipiäsi voit oikoa case-kilpailuissa kuten Jr. Timesissa tai Dash Design Hackathonissa. Tapoja yhdistää eri osaamisalueita löytyy äärettömästi. Kokeile siis rohkeasti luoda juuri sinun näköisiä komboja, ja saatat matkalla saada hajua omasta jutustasi.

Sinun ei todellakaan tarvitse tietää, mitä teet “loppuelämäsi” tai edes seuraavat kaksi vuotta – riittää, että keskityt siihen, mikä sinua sillä hetkellä kiinnostaa eniten.

Oman suunnan etsiminen opinnoissa – step-by-step

 1. Ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena tehdään pitkälti pakollisia perus- ja pääaineopintojen kursseja. Tällöin voi tunnustella, mikä infon “pääaihealueista” – tik, tuta ja design karkeasti – voisi sopia itselle parhaiten.
 2. Kolmantena vuonna voikin olla hyvä idea reflektoida käytyjä kursseja ja pohtia, mikä aihealueista kiinnostaa eniten ja mihin haluaisi mahdollisesti syventyä enemmän.
 3. Reflektion jälkeen voi lähteä kokeilemaan tai vahvistamaan itselle kiinnostavaa aihealuetta / -alueita.
  → Sivuaineen kautta 20-25 op
  → Pääaineen valinnaisten kautta 15 op
  → Vapaavalintaisten kurssien kautta 15-20 op

Resursseja

 • Infolaisten kursseista on tehty kooste, jonka avulla voi reflektoida kurssien tarkoitusta infolaiselle. Tsekkaa se täältä!
 • Opintojen merkityksen ymmärtämiseen voi olla avuksi myös infolaisille uudistettu Academic Advising malli, jossa hyödynnetään itsereflektointia ja muiden opiskelijoiden kanssa sparrausta. Tutustu siihen täältä!