Oman osaamisen paketointi

Oman osaamisen sanoittaminen ei ole helppoa kenelläkään, mutta erityisen haasteellista se on infolaiselle. Mitä tehdä, kun oma kokemus omista opinnoista on “paljon kaikkea, muttei mitään kunnolla”? Tässä osiossa yritetään tarjota apua infolaisille tyypillisen osaamisen sanoittamiseen.

Koska oman osaamisen sanoittaminen on infolaisille yleinen ongelma, kannattaa hyödyntää kanssaopiskelijoita ja alumneja, ja käyttää samoja hyväksitodettuja sanoja kuvaamaan infolaista osaamista. Juttele siis muille opiskelijoille tai tutki, miten muut infolaiset kuvailevat osaamistaan esimerkiksi LinkedInissä. Killan yrityssuhdetiimin podcastin athene.fi/excupodi jaksoissa on usein infolaisia ja jaksoista voi saada ideoita siihen, miten kuvailla infolaista osaamista!

2021 tehdyssä Informaatioverkostojen alumnikyselyssä kysyttiin “Mitkä asiat informaatioverkostojen koulutusohjelmassa erityisesti valmistivat sinua työtehtäviisi?”, tässä niistä muutama nosto:

 • Ryhmä- ja projektityöt, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutustaidot
  • Infolaiset tekevät paljon ryhmätöitä opinnoissaan ja niistä kertyy taitoja, joita helposti pidetään itsestäänselvyytenä. Harvoissa ammateissa tehdään töitä täysin yksin, joten nämä taidot ovat hyvin olennaisia.
  • Alumnit mainitsivat seuraavia ryhmätöistä kumpuavia työelämätaitoja vastauksissaan: ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot, erilaisten ihmisten kanssa työskentely, kyky esiintyä, projektien suunnittelu ja ohjaus, työpsykologia ja johtaminen, epävarmuuden sietämisen opettelu, tiivishenkinen ja ratkaisukeskeinen tiimityö, innostunut asenne vaikeitakin ongelmia kohtaan, yhteistyö ja viestintä ryhmän sisällä, brainstormaus ja vastuun ottaminen ja sen kantaminen ryhmässä.
 • Monipuolisuus ja poikkitieteellisyys
  • Poikkitieteellisyys opettaa infolaisille kyvyn ymmärtää ja selittää monimutkaisia asioita eri sidosryhmille, jotka sitten pystyvät keskustelemaan niistä keskenään. Alumnit kokivat, että poikkitieteellinen osaaminen on tämän taidon sydämessä, koska on ymmärrettävä eri sidosryhmien osaamistaustat ja ajateltava vaikeaa konseptia eri näkökulmista
  • Alumnit kertoivat työskentelevänsä tiiviisti teknologia, ihmisten ja talouden rajapinnassa ratkoen ongelmia, jotka ovat linkittyneet kaikkiin näihin alueisiin, jolloin kaikkien rajapintojen edes pinnallisesta osaamisesta on hyötyä.
  • Alumnit mainitsivat seuraavia poikkitieteellisyydestä ja opintojen monipuolisuudesta kumpuavia taitoja: Ymmärrys koodaamisesta, teknologian mahdollisuuksista ja rajoituksista, liiketoiminnan ja devaajien ymmärtäminen, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, nopea oppimiskyky, käyttäjäymmärrys, innovaatio-osaaminen, avoimuus ja asioiden näkeminen monesta eri näkökulmasta, kyky työskennellä eri alan osaajien kanssa, systeemiajattelu ja ihmisläheisyys, ihmiskeskeinen lähestyminen liiketoimintaan ja teknologiaan, yleisote tekniikan ja ihmisen väliseen toimintaan, monipuolinen ymmärrys liiketoiminnasta ja asiakaislähtöisestä kehittämisestä, monipuolinen yleisymmärrys digitalisaatiosta ja softakehityksestä, tiedonhaku ja asioiden tarkasteleminen monelta eri kannalta.

Nämä ovat taitoja, joita infon opintojen aikana kehittyy usein ihan huomaamatta. Sen päälle sitten rakentuu vielä tarkemmat taidot esimerkiksi koodaamisen, muotoilun tai bisnesosaamisen muodossa.

Portfolio

Tarkempaa kokemusta voi esitellä portfolion avulla. Koodareille voi olla hyödyllistä oman portfoliosivun koodaaminen, kun taas esimerkiksi muotoilijoille diaesityksen kasaaminen voi olla hyödyllisempi muoto. Portfoliossa voi esitellä aiempia projekteja, kuten koulu- tai vapaa-ajan projekteja. Tärkeintä on kertoa miksi teki mitä teki, ei se miltä projekti näyttää. Kouluprojekteissa on myös olennaista kommunikoida oma panos projektissa.

Mitä sinne portfolioon sitten laitetaan? Tämä riippuu täysin siitä, minkälaisia töitä hakee, mutta esimerkiksi seuraavista kandikursseista voi saada täytettä portfolioonsa: Verkkojulkaisemisen perusteet, Viestintä ja Digitaalinen Media, Liiketoiminnan tutkimusprojekti, ja Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti.