Lyhyt katsaus 1. syksyn opintoihin

Ensimmäinen syksy sisältää monipuolisen kattauksen Infon opintoja. Tästä osiosta löydät lyhyen yleiskattauksen ensimmäisen syksyn kursseista.
Varjo-opinto-oppaasta voit löytää opiskelijoiden aikaisempia kokemuksia kursseista. Palvelua ei ikävä kyllä ole päivitetty hetkeen, joten arviot eivät pakosti vastaa kurssin nykyistä toteutusta.

Johdatus opiskeluun (2 op)

Kurssi johdattaa nimensä mukaisesti uudet opiskelijat yliopisto-opintoihin. Kurssilla tutustutaan Aallon tietojärjestelmiin ja käydään läpi mitä opiskelijalta vaaditaan, jotta voi valmistua kandiksi ja DI:ksi. Kurssilla sivutaan myös oman suunnan löytämistä, hyvinvointia ja ajanhallintaa.

Tuotantotalous 1

Kurssilla käsitellään perusteellisesti liiketoiminnan prosesseja (esim. supply chain, laskentatoimea) ja niiden suunnittelua. Kurssilla on ryhmätyö, jossa perustetaan “leikisti” oma ravintola (joinakin vuosina huonekaluliike) ja sovelletaan kurssilla opittuja asioita tämän tehtävän parissa.

Viestintä ja representaation salaisuudet

Kurssi on ensimmäinen muutamasta viestintäkursseista Infolla. Kurssin tavoitteena on avata inhimilliseen kommunikaatioon liittyviä näkökulmia ja teorioita monipuolisesti, sekä samalla tehdä käytännön analyysiharjoituksia soveltaen erityisesti kuviin liittyvää tutkimusperinnettä. Luennoilla on 80% läsnäolo.

Ohjelmointi 1

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin peruskäsitteitä (esim. olio-ohjelmointi, muuttujat ja tietorakenteet). Opit ohjelmoimaan Scala-ohjelmointikielellä, jolla suoritetaan viikottaisia tehtäväkierroksia. Kurssia pidetään yhtenä ensimmäisen vuoden parhaimmista kursseista.

Tieteen ja tiedon perusteet

Kurssilla käydään läpi perusteita siitä, mitä erilaisia tieteitä ja tieteellisiä maailmankatsomuksia on olemassa. Kurssi tarjoaa ydinosaamista kriittiseen ajatteluun sekä kädet savessa laaja-alaiseen menetelmäosaamiseen.

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

Kurssin aiheita ovat muun muassa jonot, sarjat, potenssisarjat, derivaatta ja integraali, tavallisten differentiaaliyhtälöiden perustyyppien ratkaisumenetelmät.

Toinen kotimainen kieli (2 op)

Monille tämä tarkoittaa virkamiesruotsin suorittamista.

Lyhyt katsaus 1. syksyn opintoihin

Mitä teen jos minulla on liikaa kursseja?

Opiskelujen alussa voi huomata, että monet yliopiston kurssit ovat työmäärältään raskaampia kuin mihin on aiemmin tottunut. Jos koet työmäärän olevan liian suuri, kannattaa harkita kurssin siirtämistä myöhäisemmälle ajankohdalle. Viime vuosina infolaiset ovat keskimäärin pudottaneet ainakin yhden kurssin ensimmäisenä opiskeluvuonnaan. Et siis varmasti ole ainoa, joka miettii jonkin kurssin suoritusajankohdan siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan.

Kursseja siirtäessä kannattaa huomioida myös milloin sen voi suorittaa seuraavan kerran. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden Tuotantotalous 1 –kurssi järjestetään syksyllä ja keväällä, joten kyseistä kurssia ei ole pakko suorittaa heti syksyllä. Kannattaa myös kysyä ISOilta ja muilta vanhemmilta opiskelijoilta kurssien pudottamisesta ja yksittäisten kurssien työmäärästä.