JOO-opinnot

JOO-opinnot ovat muissa Suomen yliopistoissa suoritettavia opintoja, jotka voit sisällyttää tutkintoosi. Opinto-oikeutta voi hakea yksittäiselle kurssille tai kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuopintokokonaisuuteen). JOO-opinnot voivat tuntua monimutkaisilta, mutta tämä osio pyrkii viitoittamaan tietä kohti opintoja Aallon ulkopuolella. Opintosuunnittelijat voivat myös auttaa tässä prosessissa ja heiltä löytyy ajantasaisinta tietoa.

Monitieteisyys on arvokasta ja informaatioverkostojen opinnot ovat hyvin laajasti yhdistettävissä muidenkin, kuin vain Aallon alojen sivuaineisiin tai vapaavalintaisiin opintoihin. JOO-opinnot vaativat opiskelijalta hieman enemmän oma-aloitteista tutkimista kuin Aallon omat sivuaineet, mutta prosessi on loppujen lopuksi melko yksinkertainen.

Infolaisia on suorittanut JOO-opintojen kautta esimerkiksi Kognitiotieteen ja Viestinnän sivuaineopintoja. Lisätietoa JOO-opinto-oikeudesta löytyy täältä. Opinto-oikeutta voi hakea syksyllä ja keväällä, yleensä huhti- ja lokakuussa.

Selvitä opinnot, joita haluat tehdä toisessa yliopistossa kurssin tarkkuudella

Hakiessasi JOO-opinto-oikeutta, sinun tulee tietää juuri ne kurssit joille aiot hakea opinto-oikeutta. Etsiessäsi kursseja kannattaa etsiä valmiita sivuainekokonaisuuksia yliopistojen nettisivuilta. Tämä voi olla työlästä, mutta kannattaa hyödyntää muita opiskelijoita, jotka joko opiskelevat kohdeyliopistossa tai ovat itse suorittaneet JOO-opintoja.

JOO-opinto-oikeuden hakeminen

  1. Opiskelija tekee ja hyväksyttää henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon halutut opinnot on sisällytettynä.
  2. Opiskelija täyttää sähköisen hakulomakkeen.
    • Huom! Hakemuksen pakolliset liitteet ovat opintosuoritusote ja kotiyliopiston puolto esim. opintosuunnittelijan sähköpostikuittaus tai ote hyväksytystä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.
    • Haettavat opinnot tulee eritellä hakulomakkeelle opintojakson/kurssin tarkkuudella.
  3. Aalto-yliopiston oppimispalvelut ilmoittavat myöntöpäätöksestä opiskelijalle.
  4. Mikäli päätös on myönteinen, oppimispalvelut kirjaa opiskeluoikeuden ja lähettää ohjeet opintojen aloittamiseen.