Itsensä vertaaminen muihin

On hyvä tietää, että jokainen ihminen oppii eri tahdissa ja eri tyylillä, joista mikään ei lopulta ole huonompi kuin toinen. Se, että ystäväsi sisäistää kaiken pelkästään luentoja kuuntelemalla, ja sinä et, ei tee sinusta yhtään kaveriasi huonompaa opiskelijaa. Et myöskään näe kaikkea, mitä ystäväsi on joutunut tekemään pärjätäksensä tällä kyseisellä kurssilla.

Muihin vertailu voi olla ajoittain ihan hyödyllistä, mutta sitä ei kannata tehdä liikaa. On tiedostettava itse, millaisiin asioihin keskittyy vertaillessa omaa suoritustaan muihin. Haetko asioita, joissa voisit parantaa, kenties heikkouksia? Nämä kysymykset liittyvät metakognitiivisiin taitoihin, eli omaan kykyyn arvioida omaa osaamistaan, heikkouksineen ja vahvuuksineen.

Tutkimuksissa on todettu yhä uudestaan, että elämässä omiin vahvuuksiin keskittyminen heikkouksien sijaan lisää yksilön kyvykkyyttä ja motivaatiota. Jokaisella on vahvuuksia joillain tietyillä osa-alueilla, ja niiden tiedostaminen antaa hyvän pohjan oman osaamisen kartoittamiseen. Oman osaamisen ymmärryksen pohjalta voit myös alkaa kasvattaa omaa osaamistasi johdonmukaisesti.

Vertailusta ei todennäköisesti kokonaan voi luopua, eikä tarvitsekaan. Kysy ystävältäsi, millaisia keinoja hänellä on keskittymiseen. Pyydä vinkkejä ja jaa omia näkemyksiäsi ystävillesi. Muihin vertaileminen voi parhaimmillaan tarjota mahdollisuuksia kehittyä. Tärkeää on silti aina muistaa, että oman menestyksen mittana voit toimia vain sinä itse.