Vaihto-opinnot

Alkuvalmistelut

Vaihto-opiskelu on loistavaa aika kehittää omaa kielitaitoa ja tutustua uusiin kulttuureihin. Hakemiseen sisältyy jonkin verran byrokratiaa, joten ole ajoissa liikenteessä asian kanssa. Vaihtokohteet löytyy Aallon MoveON portaalista valitsemalla korkeakouluksi SCI. 

Seuraavaksi kerromme opiskelijan näkökulmasta hyvät periaatteet vaihtoon hakemiseen.

To do list:

  1. Valitse sopiva ajankohta vaihdollesi ja tarkista, mihin kohtaan omaa HOPSiasi haluat sisällyttää nämä opinnot.
  2. Dokumentti 1. Kirjoita Study plan ja pyydä ohjelman vastuuprofessorin ja opintosuunnittelijan nimmarit
  3. Dokumentti 2. Hanki kielitodistus, jos se on tarpeen.
  4. Lähetä vaihtohakemus.

Perusjutut (Ajankohta ja HOPS)

Vaihtoon haetaan tavallisesti kandivaiheessa toisen vuoden keväällä ja siitä eteenpäin. Tätä aikaisemminkin vaihtoon voi hakea. Vaihtoon voi hakea syksyisin ja keväisin, mutta joihinkin kohteisiin haetaan eri ajankohtana kuin muihin kohteisiin. Esimerkki tällaisesta vaihtokohteesta on Japani. 

Aalto asettaa ehdokkaat vaihtokohteisiinsa sisäisen vaihtohaun perusteella. Jos vaihtokohteeseen hakee enemmän hakijoita kuin on paikkoja, opiskelijat valitaan tunnusluvun mukaan.

Tunnusluku = (suoritetut opintopisteet * keskiarvo) / (läsnäolleet lukukaudet)

Case: Henkilö X opiskelee kolmatta vuotta ja hakee tammikuussa vaihtoon. Hän on ollut läsnä 6 lukukautta (1. syksy, 1. kevät, 2.syksy, 2.kevät, 3.syksy, 3.kevät). Hänen opintojen keskiarvo on 3.8 ja opintopisteitä 150. Näin hänen tunnuslukunsa on (150 * 3.8) / 6 = 95.

Moni Infolla sisällyttää vaihdon aikana suoritetut opinnot kansainväliseen sivuaineeseen tai vapaavalintaisiin opintoihin. Kun hyväksyttää vaihdon aikana suoritetut opinnot, muutetaan niiden arvosanat hyväksytty/hylätty -asteikolle. Opintopisteet näistä ovat myös tärkeitä, sillä Aalto jakaa vaihto-opintoihin annetun apurahan kahtena osana, joista jälkimmäisen saa suorittamalla 20 opintopistettä vaihdossa oltua lukukautta kohti.

Dokumentti 1. Study plan

Vaihtoa varten on tehtävä “Study plan” eli suunnitelma, mitä kursseja aikoo ottaa vaihtokohteen yliopistosta ja miten sisällyttää ne opintoihin. Tämä Study plan löytyy Aallon sivuilta Word-tiedostona. 

Tärkeintä on muistaa valita ainakin 30 opintopisteen edestä kursseja, jotka mahtuvat omaan opintosuunnitelmaan (esim. sivuaine, vapaavalintaiset). On myös mahdollista korvata pääaineen kursseja, kunhan kysyy korvattavan kurssin vastuuopettajalta ja opintosuunnittelijalta luvan. 

HUOM! Study plan vaatii opintosuunnittelijan ja ohjelman vastuuprofessorin hyväksynnän ja nimikirjoitukset. Ole liikkeessä ajoissa vaihtohaun kanssa, jotta varmasti saat hankittua nämä. 

Dokumentti 2. Kielitodistus

Useisiin vaihtokohteisiin vaaditaan jonkinlainen kielitodistus. Usein Aallon kielitodistus riittää melkein kaikkiin kohteisiin, mutta joskus saatetaan vaatia todistusta kansainvälisestä kielitestistä (esim. TOEFL tai IELTS). 

Kielitodistuksen saa käymällä Aallon kielikursseja. Toinen tapa saada kielitodistus ilman kurssia, on varata aika kielikeskuksen opettajan kanssa, joka testaa kielitaitoasi ja kirjoittaa todistuksen. Edellä mainittu keskustelu kestää noin 30 minuuttia ja on rento. 

Vaihtohakemus MoveONissa

Vaihtohakemus tehdään Aallon MoveON alustalla. Opiskelijalla on mahdollisuus valita kolme vaihtokohdetta. Aina kannattaa valita kolme hakukohdetta, koska jos opiskelijaa ei valita mihinkään näistä, tarjotaan hänelle “wild card” mahdollisuus, jolla hän voi hakea vaihtokohteisiin, joissa on vielä tilaa. Wild Card -hakemuksen ehtoihin kannattaa tutustua tarkasti.

Hakemukseen kirjoitetaan perustiedot itsestä ja liitetään mukaan tarvittavat dokumentit. 

Nämä riittävät usein:

  1. Study plan 
  2. Aallon kielitodistus tai kansainvälinen kielitesti
  3. Opintosuoritusote

Joihinkin kohteisiin vaaditaan myös motivaatiokirje.

Konkreettinen esimerkki koko vaihtohausta vuonna 2019

Henkilö X päätti hakea vaihtoon talviloman jälkeen. Henkilö Xää kiinnosti lähteä Singaporeen, johon vaadittiin kielitodistus, study plan ja motivaatiokirje. Hän ei ollut kuitenkaan suorittanut englannin kielen kurssia Aallossa. Hän löysi netistä ohjeet varatakseen ajan Aallon Kielikeskuksen testiin. Haastattelu sovittiin seuraavalle viikolle ja hän kävi rennon keskustelun englanninopettajan kanssa. Tästä Henkilö X sai sähköpostiin kielitodistuksen. Tämän jälkeen Henkilö X kävi lataamassa Weboodista opintosuoritusotteensa hakemusta varten.

Seuraavaksi Study planin pariin. Henkilö X katsoi, mitä kursseja kohdeyliopistolla on tarjolla vaihto-opiskelijoille. Hän otti sivuaineeksi “kansainvälisen sivuaineen” eli hän pystyi valitsemaan mitä vaan kursseja kohdeyliopistosta ja sisällyttää sen omaan opintosuunnitelmaan. Hän myös tarkisti, kuinka monta opintopistettä Singaporessa on verrattuna Suomeen (Singaporen 4 op = Suomen 6 op). Henkilö X haki toiseenkin singaporelaiseen yliopistoon, joten hän tarkisti edellä mainitut tiedot uudelleen siellä. Kun hän oli valinnut kurssit, kirjoitti hän ne Aallon tarjoamaan “Study plan” Word-pohjaan ja lähetti sähköpostilla Opintosuunnittelijalle (Susanna) ja Infon vastuuprofessorille (Risto). 

Henkilö X:n hakemaan yliopistoon vaadittiin motivaatiokirje. Tämä on noin sivun mittainen englanninkielinen teksti, jossa kerrotaan syitä miksi haluaa kyseiseen yliopistoon ja mitä hän tarjoaisi yliopistolle. Henkilö X kirjoitti siitä, kuinka hän oli toiminut opiskelijatoiminnassa tutorina ja on innokas opettamaan suomalaisesta kulttuurista (esim siskonmakkara, kummeli, muumi) singaporelaisille. 

Viikon päästä hänen sähköpostiin tuli Study plan. Infon Opintosuunnittelija sekä vastuuprofessori olivat hyväksyneet tämän ja olivat allekirjoittaneet sen digitaalisesti. Hän siirtyi seuraavaksi Aallon Moveon alustalle, jossa hän teki varsinaisen vaihtohakemuksen ja liitti mukaan study planin, kielitodistuksen, motivaatiokirjeen ja opintosuoritusotteen. Henkilö X teki vaihtohakemuksensa runsaasti ennen tammikuun loppua, joka on deadline vaihtohakemuksille. Henkilö X saa kuullu tuloksen helmikuun viimeisellä viikolla ja odottaa sitä toivekkaana.