Ajanhallinnan työkalut

Jokaisella opiskelijalla on oma tapansa käyttää ajanhallinnan työkaluja omassa opiskelussaan. Tässä osiossa annetaan muutamia vinkkejä siihen, kuinka omaa tekemistä kannattaisi jaksottaa, mitä työkaluja kannattaa kokeilla ja mitä muut infolaiset ovat kokeneet hyödyllisiksi.

Kalenterin hyödyntäminen helpottaa opintojen hallintaa merkittävästi, kun määräajat ja tapahtumat on merkitty omalle paikalleen. Kannattaa miettiä, onko itsellesi parempi pitää kalenteria pilvessä jollain sovelluksella tai hyödynnätkö paperista kalenteria. Molemmissa systeemeissä on omat etunsa ja haittansa.

Kalenterin tueksi kannattaa ottaa käyttöön jokin to-do-listasysteemi. Tämä voi olla jokin paperi, johon voi kirjoittaa kaikki tehtävät. Systeemi voi myös perustua johonkin sovellukseen, kuten Todoistiin, Trelloon tai Notioniin.

Kanban-taulu on vain yksi monista työkaluista, joita voi käyttää tehtävien aikatauluttamiseen. Tauluun voi itse jaotella työvaiheet ja sen avulla erityisesti tehtävien tärkeysjärjestykseen asettaminen on helppoa. On myös palkitsevaa, kun voi siirtää tehtävän valmis-sarakkeeseen.
Esimerkki kanban-taulusta ajanhallinnan työkaluna
Kanban-taulu on vain yksi monista työkaluista, joita voi käyttää tehtävien aikatauluttamiseen. Tauluun voi itse jaotella työvaiheet ja sen avulla erityisesti tehtävien tärkeysjärjestykseen asettaminen on helppoa. On myös palkitsevaa, kun voi siirtää tehtävän valmis-sarakkeeseen.

Muutamia käytäntöjä kalenterin ja tekemislistan yhdistämiseen

  • Jos tehtävään menee alle 3 minuuttia, tee se heti.
  • Enemmän aikaa vieville tehtäville kannattaa varata kalenterista aika, jolloin sitä työstää.
  • Aseta päivittäinen “kaikista tärkein tehtävä”, jonka parissa aloitat.
  • Siirrä tehdyt tehtävät heti valmiiden tehtävien listaan.
  • Aseta jokaiselle tehtävälle määräaika.
  • Pidä tehtävät riittävän helppoina, suuremmat tehtävät voi paloitella pienempiin tehtäviin.
  • Tekemistä voi kategorisoida vaikka kurssien ja muiden vastuiden avulla.
  • Mittaa aikaa, joka tehtävän tekemiseen meni. Näin opit aikatauluttamaan tehtäviä paremmin tulevaisuudessa.