Uupumus ja oma jaksaminen opintojen aikana

Opintoihin liittyvä uupumus ja ahdistuneisuus on yleistynyt viime vuosina hälyttävästi. Uupumus voi johtua monesta erilaisesta kuormittavasta tekijästä ja omaan jaksamiseen kannattaa tarvittaessa hakea apua. Seuraavaksi kerromme, mistä opiskelija saa parhaiten apua omaan jaksamiseen ja sen kehittämiseen. 

Vaiheet voidaan jakaa kolmeen eri osuuteen: Uupumuksen ehkäisemiseen, oman tilanteeseen huolestuminen ja avun tarpeeseen. Näin ollen, käsittelemme näitä kolmea eri teemaa. 

Tämä teksti on katsottu yhdessä Aallon psykologien kanssa, jotta opiskelija saa tehokkaasti tukea asioihinsa. Kiitos heille! 

 

Uupumuksen ehkäiseminen

Aalto-yliopiston opintopsykologit ovat myös kehittäneet itseopiskelumateriaaleja eri aiheisiin liittyen. Esimerkiksi kurssi Power Imperfection sopii opiskelijoille, jotka ovat väsyneitä, henkisesti kovilla tai joilla on kriittisiä ajatuksia itseä kohtaan.

Mindful Tools for Stress Management –itseopiskelumateriaalin avulla taas saa työkaluja ahdistuksen ja stressin käsittelyyn. Itseopiskelumateriaaleja voi käydä läpi omaan tahtiin ja ne voivat olla ensimmäinen askel oman hyvinvoinnin tarkasteluun. Kaikki materiaalit löytyvät täältä: 

Kurssit

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328008

Rentoutumis- ja mindfulness-harjoitukset

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328009

Muita palveluita

https://www.aalto.fi/fi/palvelut/opiskelijan-hyvinvoinnin-ja-opiskelukyvyn-tukeminen

 

Huolestuttaako?

Jos olet huolestunut omasta hyvinvoinnistasi viime aikoina, kannattaa jutella jonkun toisen kanssa siitä. Toisen kanssa puhuminen on tärkein aloite, jonka voi ottaa oman hyvinvoinnin parantamiseksi; juttelitpa oman opiskelukaverin tai YTHS:n hoitajan kanssa. 

Starting Point of Wellbeing on Aallon palvelu, jolla voi ottaa ajanvarauksettoman etäneuvontaan opintopsykologien kanssa. Tähän ei tarvitse ajanvarausta ja voit mennä heti juttelemaan, kun tuntuu siltä. 

Löydät alla olevasta linkistä ohjeet, miten tämä käytännössä toimii. Psykologit ovat sinua varten siellä valmiina kuuntelemaan ja auttamaan. 

https://into.aalto.fi/display/enopisk/Starting+Point+of+Wellbeing

 

Apua

Aalto-yliopistosta saa myös henkilökohtaista ja ilmaista apua jaksamiseen. Aallon opintopsykologit auttavat muun muassa jaksamiseen, ajanhallintaan, motivaatioon, opiskelutapoihin, stressiin sekä jännitykseen liittyvissä teemoissa. Opintopsykologille voi varata henkilökohtaisen tapaamisajan ja heihin voi ottaa yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä. Opintopsykologit järjestävät myös kaikille avoimia kursseja sekä työpajoja hyvinvointiin liittyen. Opintopsykologien kaikki palvelut löytyvät tämän linkin takaa: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Opinto-+ja+uraohjauspsykologit.

Apua löytyy myös Aalto-yliopiston ulkopuolelta. Esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö Nyyti Ry on koonnut listan tahoista, joista voi hakea apua: https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/loyda-apua/.

Opinnoista on mahdollista saada sairaslomaa ja siihen voi hakea sairauspäivärahaa. Sairaslomalla voit keskittyä täysin omaan hyvinvointiisi ilman stressiä Kelan opintosuoritusten vähimmäisvaatimuksista. Sen lisäksi sairausloma voi pidentää opintolainavähennykseen tai opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa. Sairauden aikana voi kuitenkin tehdä opintoja, jos sellaiseen on voimia. Opintopisteitä saa kerryttää 24 yhden lukuvuoden aikana. Tarkempaa tietoa saa täältä: https://www.kela.fi/opintotuki-jos-sairastut.