Opintojen suunnittelu ja jaksottaminen

Opiskelun alussa huomaat, että yliopiston kurssit ovat työmäärältään raskaampia verrattuna lukioon. Jos opiskelu tuntuu raskaalta, on täysin ok siirtää kurssien suoritusaikaa eteenpäin. Viimeisenä parina vuotena infolaiset ovat suorittaneet keskimäärin 55/61 opintopistettä phuksivuotena. Tämä tarkoittaa sitä että suurin osa opiskelijoista on ainakin siirtänyt yhden kurssin myöhemmäksi ensimmäisenä vuotena. 

Kursseja siirtäessä kannattaa huomioida myös milloin sen voi suorittaa seuraavan kerran. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden Tuotantotalous 1-kurssi järjestetään syksyllä ja keväällä, joten kyseistä kurssia ei ole pakko suorittaa heti syksyllä. Kirjoittaja koki myös hyödylliseksi kysyä ISOilta tai muilta vanhemmilta opiskelijoilta kurssien työmäärästä etukäteen valitessa kursseja (huom. Aallossa kurssien työmäärä vaihtelee paljon, vaikka opintopisteiden määrä onkin sama).