Skip to content

Saa Soveltaa 

Osaamisen ja kilpailukyvyn pieni käsikirja

“Kymmenen tuhatta koodaria” (HS 18.10.2018); “Yritysten osaajapula pahenee” (HS 17.12.2018). Onko 2010-luvun lopulla käynyt niin, että pula tietotekniikan osaajista on alkanut ohjata strategiaa pikemmin kuin että jämäkät strategiat ohjaisivat osaamistarpeita? Heiluttaako häntä koiraa? Ehtiikö kukaan keskittyä pitkäjänteiseen strategiatyöhön, kun “digitaalinen murros” huutaa kovaan ääneen osaamispulan perään?

Siltä se näyttää, mutta ei asia ihan niin yksiselitteinen ole. Siihen tämä käsikirja tuo selkeyttä ja ehdottaa toimenpiteitä.

Kokosimme talvella 2019 Aalto EE:hen yhteen reilun tusinan yritysmaailman päätöksentekijöitä ja osaamisen asiantuntijoita. Pohdimme yhdessä, miten lähestyä osaamisen murrosta yritysten ja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta. Toisin sanoen, otimme kilpailukyvyn päämääräksi ja osaajapulan suurimmaksi haasteeksi matkalla päämäärään. Kokoonnuimme yhteen kolmen työpajan verran ja kävimme läpi haasteita, ongelmia ja niiden juurisyitä, sekä miten näitä asioita tulisi lähestyä.

Työn murroksen ja siihen liittyvien muutosten ja mullistusten ympärillä on paljon kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta, hyviä raportteja, tärkeitä ohjelmia ja monipuolisia komiteoita. Tämän rikkaan ja hyödyllisen tiedon keskellä tunnistimme tarpeen käytännölliselle käsikirjalle, joka puhuisi strategian kieltä, ja olisi helposti ja kursailematta yhteensovitettavissa yrityksen päätöksentekijöiden maailmaan.

Yritysten ja organisaatioiden päätöksentekijöillä on merkittävä kansallinen rooli yhteiskuntamme muutosagentteina. Päätöksillä, joita yrityksissä tehdään osaamisen, koulutuksen ja strategian suhteen, on valtava vaikutus koko Suomen osaamiselle ja kilpailukyvylle. Jos onnistumme auttamaan näiden päätösten tekemisessä, onnistumme samalla nostamaan kansallisen osaamisen kilpailukykyä.

Toisin sanoen, tämä kirja ei ole tutkimus, eikä tämä ole raportti, eikä tässä yritetä antaa tyhjentävää vastausta koko työn ja osaamisen murroksen lankakerään. Tämä on käsikirja johtajilta toisille johtajille. “Vertaistukikäsikirja” johtajilta johtajille auttamaan toimenpiteiden ja käytännön tekemisen käynnistämisessä.

Käsikirja liikkuu operatiivista tekemistä strategisemmalla tasolla, ja tarttuu yhteiskunnalliseen keskusteluun konkreettisemmalla otteella, kuitenkaan unohtamatta sitä, että johtaminen ja strategia elävät symbioosissa niin operatiivisen tekemisen kuin yhteiskunnan virtausten kanssa.