Sivuaine

Sivuaineen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa tutustumaan johonkin hänen mielestään mielenkiintoiseen aiheeseen ja antaa opiskelijalle valmiudet syventyä tähän pääaineopinnoista mahdollisesti erilliseen kokonaisuuteen. Pääsääntöisesti sivuaine on Infon kandiopinnoissa tarkoitus valita ensimmäisen vuoden lopussa, mutta sivuainetta voi vaihtaa paljon myöhemminkin kunhan muutoksen tekee Sisuun asianmukaisesti.

Infolaiset ovat historiallisesti valinneet toinen toistaan mielenkiintoisempia sivuaineita. Valittujen opintokokonaisuuksien kirjo on yhtä laaja kuin infolaisten mielenkiinnonkohteiden kirjo, joten kaikista tärkeintä on yrittää miettiä juuri itseään kiinnostava ja itselleen sopiva kokonaisuus.

Sivuaineen valitsemiseen on olemassa todella monta erilaista strategiaa, joista esittelemme kaksi erilaista: 

 1. Valitse jotain hyödyllistä, jota uskot tarvitsevasi.
 2. Valitse jotain mielenkiintoista, mutta et usko muuten opiskelevasi aihetta koskaan. 

Molemmissa tavoissa valita on omat puolensa, joten jokaisen kannattaa itse miettiä mitä haluaa opinnoiltaan. Yksi tapa valita sivuaine voi sopia joillekin paremmin kuin toisille. Älä siis välttämättä valitse sitä, mitä kaikki muut valitsevat, vaan tutkaile omia tuntemuksiasi aiheesta. Sivuaineellasi voi olla vaikutusta tulevaisuuden urapolkuihisi tai voit havaita sen tuoman positiivisen vaikutuksen vasta vuosia myöhemmin. Joka tapauksessa asiasta ei kannata ottaa paineita, sillä kaikki selkiytyy opintojen edetessä.

Lisäinfoa sivuaineista löytää parhaiten keväisin järjestettävästä sivuaineinfosta tai Aallon omilta sivuainesivuilta, joilla suurin osa sivuaineista on listattuna. Erilaisten vaihtoehtojen puntaroimiseen kannattaa käyttää oma aikansa, koska sivuaine voi vaikuttaa todella paljon siihen, miltä kandiopinnot voivat kokonaisuutena tuntua. 

Infolaisten suosituimmat sivuaineet vuosina 2019 ja 2020 kandiksi valmistuneiden keskuudessa:

 1. SCI3031 Tietotekniikka
 2. SCI3034 Systeemitieteet
 3. SCI3041 International Studies Minor
 4. ARTS3046 Media
 5. ARTS-SCI Sivuaine Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta

 

Muutama villi kortti: 

 1. ENG3047 Rakennettu ympäristö
 2. SCI3035 Energiatieteet
 3. BIZ-SCI Sivuaine Kauppakorkeakoulusta
 4. SCI3096 Data Science
 5. SCI3089 Creativity and Venturing