Lyhyt katsaus ensimmäisen syksyn opintoihin

Ensimmäinen syksy sisältää monipuolisen kattauksen Infon opintoja. Tässä lyhyesti kursseista:

Tuotantotalous 1: Kurssilla käsitellään perusteellisesti liiketoiminnan prosesseja (esim. supply chain, laskentatoimea) ja niiden suunnittelua. Kurssilla on ryhmätyö, jossa perustetaan “leikisti” oma ravintola (joinakin vuosina huonekaluliike) ja sovelletaan kurssilla opittuja asioita tämän tehtävän parissa. 

Arvioitu työmäärä viikossa: +8 h

Viestintä ja representaation salaisuudet: Kurssi on ensimmäinen kolmesta viestintään liittyvästä Info-kurssista. Kurssin tavoitteena on avata inhimilliseen kommunikaatioon liittyviä näkökulmia ja teorioita monipuolisesti, sekä samalla tehdä käytännön analyysiharjoituksia soveltaen erityisesti kuviin liittyvää tutkimusperinnettä. Luennoilla on 80% läsnäolo.

Arvioitu työmäärä viikossa: +6h

Ohjelmointi 1: Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin peruskäsitteitä (esim. olio-ohjelmointi, muuttujat ja tietorakenteet). Opit ohjelmoimaan Scala-ohjelmointikielellä, jolla suoritetaan viikottaisia tehtäväkierroksia. Kurssia pidetään yhtenä ensimmäisen vuoden parhaimmista kursseista.

Arvioitu työmäärä viikossa: +12 h

Ohjelmointistudio 1: Tällä kurssilla sovelletaan Ohjelmointi 1 -kurssista opittuja asioita ryhmätöiden ja yksilöharjoitusten muodossa. Kurssilla tehtäviä projekteja ovat muun muassa web-palvelun teko, telegram-botti ja tietokonedemo. Tämän lisäksi kurssilla opitaan käyttämään ohjelmoinnille merkittäviä työkaluja, kuten terminaalia ja Git:tiä (versionhallinta). 

Arvioitu työmäärä viikossa: +6 h 

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1: Kurssin aiheita ovat muun muassa jonot, sarjat, potenssisarjat, derivaatta ja integraali, tavallisten differentiaaliyhtälöiden perustyyppien ratkaisumenetelmät. 

Arvioitu työnmäärä viikossa: +8 h

Kannattaa varata siis ainakin 40 tuntia viikosta opiskelulle. HUOM! Joillekin työmäärä on suurempi ja toisille taas pienempi. Nämä ovat suuntaa antavia arvioita, jotka voivat ylittyä tai alittua riippuen oppijasta ja kurssista.

Mitä teen jos minulla on liikaa kursseja?

Opiskelujen alussa voi huomata, että monet yliopiston kurssit ovat työmäärältään raskaampia kuin lukiokurssit. Jos koet työmäärän olevan liian suuri, kannattaa harkita kurssin siirtämistä myöhäisemmälle ajankohdalle.

Viime vuosina infolaiset ovat keskimäärin pudottaneet ainakin yhden kurssin ensimmäisenä opiskeluvuonnaan. Et siis varmasti ole ainoa, joka miettii jonkin kurssin suoritusajankohdan siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan.

Kursseja siirtäessä kannattaa huomioida myös milloin sen voi suorittaa seuraavan kerran. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden Tuotantotalous 1-kurssi järjestetään syksyllä ja keväällä, joten kyseistä kurssia ei ole pakko suorittaa heti syksyllä. Kannattaa myös kysyä ISOilta ja muilta vanhemmilta opiskelijoilta kurssien pudottamisesta ja yksittäisten kurssien työmäärästä.