Lyhyt katsaus ensimmäisen kevään opintoihin

Ensimmäinen kevät sisältää laaja-alaisen kattauksen erilaisia kursseja. Mallilukujärjestyksen mukaisesti edettäessä opintoja on yhteensä 31op. Muista tarkkailla omaa jaksamistasi pitkin kevättä ja pidä huoli, että teet itsellesi sopivan määrän opintoja. 

Tässä yhteenveto kevään kursseista:

Studio: Ihmisten ja organisaatioiden tutkimus (3 op): Kurssilla opitaan ja harjoitellaan keskeisiä laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Kurssilla opitut taidot, kuten kyselyiden ja haastattelujen tekeminen, haastattelutilanteessa käyttäminen, haastattelutulosten analysointi ja kommunikointi, ovat suureksi hyödyksi myöhemmin opinnoissa ja työelämässä. Kurssi antaa siis käytännön työkalut tutkimuksen tekemiseen.  

Arvioitu työmäärä viikossa: 5-7h

Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op): Kurssi esittelee front-end-koodaamisen tärkeimmät periaatteet ytimekkäässä paketissa. Todella hyödyllinen kurssi kaikille, joita on koskaan kiinnostanut verkkosivujen luominen tai ohjelmointitaitojen soveltaminen matalalla kynnyksellä. Todella suosittu kurssi infolaisten keskuudessa. Kurssi järjestetään yhdistettynä pakettina Viestintä ja digitaalinen media -kurssin kanssa.

Arvioitu työmäärä viikossa: +8h

Viestintä ja digitaalinen media (5 op): Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään digitaalisissa medioissa tapahtuvaa viestintää ja digitaalisiin tiloihin vaikuttavia tekijöitä. Kurssin aikana oppii tuntemaan digitaalisen median ilmiöitä osana yhteiskunnallista keskustelua ja työyhteisöjä. Kurssi järjestetään yhdistettynä pakettina Verkkojulkaisemisen perusteet -kurssin kanssa.

Arvioitu työmäärä viikossa: +8 h

Ohjelmointi 2 (5 op): Ohjelmointi 1 kurssin jatkokurssi. Kurssilla paneudutaan tietokoneen sisälmyksien toimintaan ja ohjelmointikielien taustalla oleviin asioihin. Tämän lisäksi kurssilla oppii kattavasti soveltamaan erilaisia teknologioita, kuten rekursioita, bittioperaattoreita ja algoritmeja. Kurssi on tärkeä, todella hyödyllinen ja opettavainen, mutta samaan aikaan varsin työläs. Yksi 1. opiskeluvuoden työläimmistä kursseista monille.

Arvioitu työmäärä viikossa: +12 h 

Vieras kieli (3op): Pakollinen osa kaikkien infolaisten opintoja. Aallon tarjoamista kielikursseista kannattaa yrittää ottaa kaikki irti, koska tarjonta on pääsääntöisesti todella laadukasta. Vieraan kielen opintojen suorittamiseen on olemassa monia eri tapoja. 

Arvioitu työmäärä viikossa: +3 h

Pääaineen vaihtoehtoinen / vapaasti valittava / sivuainekurssi (5 op pääsääntöisesti): Tähän kohtaan kannattaa valita jokin sellainen kurssi, joka kiinnostaa ihan oikeasti. Tärkeä osa infolaisuutta on erilaisten asioiden kokeileminen. Kannattaa siis miettiä, mitä aihetta olisi miellyttävää kokeilla ensi

Tässä jotain esimerkkejä kursseista, joita 1. vuoden infolaiset ovat tähän kohtaan valinneet:

  • Ihminen havaitsijana (5 op)
  • Sähköpaja (5 op)
  • Tietokannat (5 op)
  • Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena (5 op)

Älä kuitenkaan liikaa tuijota sitä, mitä muut ovat valinneet, vaan pyri löytämään juuri itsellesi parhaiten tähän kohtaan sopiva kurssi.

Arvioitu työmäärä viikossa: Riippuu kurssista

Kannattaa varata n. 40 tuntia viikosta kouluhommille.