Kandidaatintyö

Kandidaatintyö kirjoitetaan kandiopintojen loppuvaiheessa ja se on osa ”Kandidaatintyö ja seminaari” -kurssia. Monelle työn kirjoittaminen vaikuttaa suurelta möröltä, jota on vaikea kohdata. Mistä tietää, millaisesta aiheesta kannattaa kirjoittaa ja mikä ero on kandityön ohjaajalla ja vastuuopettajalla?

Kurssilla käsitellään useita aiheita, jotka tukevat kirjoittamisprosessia. Läpikäytäviä aiheita ovat muun muassa kandiseminaarin tavoitteet, tiedonhaku, viittauskäytänteet, tekstin rakenne, editointi sekä viimeistely. Kurssiin kuuluu kandityön lisäksi myös muita tehtäviä, joissa harjoitellaan muun muassa näitä taitoja. Kurssilta saa myös työkaluja kirjoittamisprosessiin ja vinkkejä esimerkiksi kirjoittamisen aikatauluttamiseen. 

Prosessi alkaa työn aiheen valinnalla. Useina vuosina kurssilla julkaistaan lista mahdollisista aiheista ja niiden yhteydestä löytyy aiheen asiantuntija ja hänen yhteystietonsa. Halutessaan voi myös etsiä itse mieluisan aiheen ja aihetta tuntevan henkilön, joka haluaa ohjata sinun työtäsi. Tästä henkilöstä tulee oman kandityösi ohjaaja.

Kandityön ohjaaja on henkilö, joka tuntee työsi teeman ja jolla on aiheeseen liittyvää asiantuntemusta. Ohjaaja on usein Aalto-yliopiston professori, mieluiten Perustieteiden korkeakoululla päätoimisesti työskentelevä henkilö (esim. professori, tutkija tai opettaja), joka on suorittanut vähintään maisteritasoisen loppututkinnon. Kurssin aikana hänelle palautetaan versioita työstä ja hän antaa niistä palautetta henkilökohtaisesti. Ohjaaja myös ehdottaa työstä saatavaa arvosanaa.

Kandidaatintyön vastuuopettaja on taas vastuussa kurssin käytänteistä ja hän lukee työt kurssin päätteeksi. Hän myös vahvistaa ja tarvittaessa muuttaa ohjaajan ehdottamaa arvosanaa niin, että se on linjassa kurssin arviointikriteerien kanssa.

Case: Henkilö X ilmoittautuu Kandidaatintyö- ja seminaari -kurssille. Hän tutkii MyCourses-sivulle lisättyjä valmiita aiheita. Jos mikään näistä aiheista ei innosta tai Henkilö Xlla on mielessään oma aihe, hän voi etsiä aiheelle ohjaajan muualta esimerkiksi AaltoPeople tietokannasta. Henkilö X seuraa kurssin aikataulua.