Lyhyt katsaus syksyn opinnoista

Ensimmäinen syksy sisältää jo kattauksen infon monipuolisista opinnoista. Tässä lyhyesti kuvaus kursseista ja niiden työmääristä.

 

Tuotantotalous 1

Kurssilla käsitellään perusteellisesti liiketoiminnan prosesseja (esim. supply chain, laskentatoimea) ja niiden suunnittelua. Kurssilla on ryhmätyö, jossa perustetaan “leikisti” oma yritys (kirjoitatte tekstin, jossa kuvailette miten yritys toimisi) ja sovelletaan kurssilla opittuja asioita sen kanssa. 

Arvioitu työmäärä viikossa: +8 h

Viestintä ja organisaatiot

 Kurssi esittelee teorian kautta viestinnän peruskäsitteet ja ilmiöt. Opit kurssin aikana hahmottamaan kokonaisviestinnällisen näkemyksen organisaatioiden viestinnästä strategian, sisäisen, ulkoisen ja johtamisviestinnän muodossa. Kurssin aikana tehdään ryhmätyö, jossa opiskelijat tutkivat valitsemansa yrityksen viestintää. 

Arvioitu työmäärä viikossa: +6h

Ohjelmointi 1

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin peruskäsitteitä (esim. olio-ohjelmointi, muuttujat, data struktuurit). Opit ohjelmoimaan Scala-ohjelmointikielellä, jolla suoritat viikottaisia tehtäväkierroksia. Kurssia pidetään yhtenä ensimmäisen vuoden parhaimpana kurssina. 

Arvioitu työmäärä viikossa: +12 h

Ohjelmointistudio 1

Tällä kurssilla sovelletaan Ohjelmointi 1-kurssista opittuja asioita ryhmätöiden ja yksilöharjoitusten muodossa. Kurssilla tehtäviä projekteja ovat muun muassa web-palvelun teko, telegram-botti ja tietokonedemo. Tämän lisäksi opit käyttämään ohjelmoinnille merkittäviä työkaluja niin kuin terminaalia ja Git:tiä (versionhallinta). 

Arvioitu työmäärä viikossa: +6 h 

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

Jatkoa lukion matematiikasta. Kurssin aiheita ovat muun muassa jonot, sarjat, potenssisarjat, derivaatta ja integraali, tavallisten differentiaaliyhtälöiden perustyyppien ratkaisumenetelmät. 

Arvioitu työmäärä viikossa: +8 h

Näin ollen kannattaa varata ainakin 40 tuntia viikosta kouluhommille. 

Kurssien siirtäminen myöhemmäksi

Opiskelun alussa huomaat, että yliopiston kurssit ovat työmäärältään raskaampia verrattuna lukioon. Jos opiskelu tuntuu raskaalta, on täysin ok siirtää kurssien suoritusaikaa eteenpäin.

Viimeisenä parina vuotena infolaiset ovat suorittaneet keskimäärin 55/61 opintopistettä phuksivuotena. Tämä tarkoittaa sitä että suurin osa opiskelijoista on ainakin siirtänyt yhden kurssin myöhemmäksi ensimmäisenä vuotena. 

Kursseja siirtäessä kannattaa huomioida myös milloin sen voi suorittaa seuraavan kerran. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden Tuotantotalous 1-kurssi järjestetään syksyllä ja keväällä, joten kyseistä kurssia ei ole pakko suorittaa heti syksyllä.

Kirjoittaja koki myös hyödylliseksi kysyä ISOilta tai muilta vanhemmilta opiskelijoilta kurssien työmäärästä etukäteen, kun teki kurssivalintoja (huom. Aallossa kurssien työmäärä vaihtelee paljon, vaikka opintopisteiden määrä olisi sama).